Utvrđen je rizik od nastanka karcinoma ovarija kod žena sa adneksnom masom

Nova generacija biomarkera određuje mogućnost pronalaska karcinoma ovarija tokom operacije kod žena kod kojih je prisutna adneksna masa.

ROMA (Algoritam rizika maligniteta ovarija) test koristi rezultate iz jednostavnih krvnih testova, CA 125 i HE4, da bi se kod pacijentica sa prisutnom adrenalnom masom identificirala veća ili manja vjerovatnoćom pronalaska maligniteta pri operaciji. ROMA je kvalitativni serum test koji kombinira rezultate HE4 EIA, Architect CA 125 II i menopauzalni status u numerički izračun. HE4 je povišen kod mnogih benignih ginekoloških bolesti.

Test je indiciran kod žena sa slijedećim kriterijima: iznad 18 godina starosti, prisustvo ovarijalne mase karlice za koju je planirana operacija, te one koje još nisu upućene kod onkologa. ROMA se mora interpretirati u kombinaciji sa neovisnim kliničkim i radiološkim procjenama. Test je dostupan u mnogim klinički referentnim laboratorijama.

Fujirebio Diagnostics (Malvern, PA, USA) je dobio 510 (k) odobrenje od Američke agencije za hranu i lijekove (FDA; Silver Spring, MD, USA) da prometuje HE4 testom u algoritmu zvanom ROMA (HE4 EIA + Architect CA 125 IITM) u cilju pronalaska da li premenopauzalne ili postmenopauzalne žene koje imaju ovarijalnu adneksnu masu, također pokazuju povećanu ili smanjenu vjerovatnoću pronalaska maligniteta pri operaciji.

Kada se ljekarska procjena radi u kombinaciji sa neovisno validiranim ROMA algoritmom, ovi pacijenti mogu biti identificirani sa visokom vjerovatnoćom maligniteta kada bi se trebala izvoditi operacija od strane ginekoloških onkologa.

“Odobrenje ROMA je glavna prednost za ginekologe i postat će značajna komponenta preoperativnih procjena kod žena sa prisutnim masama u karlici.”, rekao je Lee P. Shulman, MD, profesor opstetricije i ginekologije, šef odjela za kliničku genetiku i koordinator nacionalnog programa rane detekcije karcinoma ovarija na Sjevernozapadnom Univerzitetu (Chicago, IL, USA).

Be the first to comment

Leave a Reply