Novi geni pronađeni za dijabetes tipa 1

Istraživači su identificirali novi set gena koji mogu povećati rizik za dijabetes tip 1.

Diajbetes tipa 1 je oblik bolesti koji se javlja kada tijelo produkuje malo ili nimalo inzulina, hormona koji pomaže tijelu da drži glukozu u krvi pod kontrolom. Rezultat je povećana glukoza u krvi. Ovo vodi simptomima dijabetesa tipa 1. Ljudi sa dijabetesom tipa 1 moraju uzimati inzulin svaki dan.

Istraživači iz Children's Hospital of Philadelphia pregledali su u šest velikih baza podataka sa 10000 pacijenata sa dijabetesom tipa 1 i 17000 osoba bez dijabetesa, za usporedbu.

Baze podataka sadrže informacije o polimorfizmima jednog nukleotida (SNPs), promjenama na DNA sekvenci. SNPs nisu mutacije koje uzrokuju bolesti. Sa druge strane, oni mogu poslužiti kao putokazi da upozore naučnike da je određena regija gena povezana sa bolešću.

Geni i dijabetes tipa 1

Istraživači su locirali tri nova polimorfizma (SNP-a) i potvrdili prisustvo i lokaciju drugih SNP-a. Tri nova SNP-a dodana su na predhodnih 50 koji su identificirani i smatra se da su povezani sa dijabetesom tipa 1.

SNP sa najvećom značajnošću u novoj studiji je pronađen u regionu LMO7 gena na hromozomu 13.

Tačna priroda ove veze nije u potpunosti jasna, ali LMO7 gen je pronađen u ćelijama otočića pankreasa koje produkuju inzulin.

“Puno više smo odmakli u pronalasku potpune genetske arhitekture kod dijabetesa tipa 1 nego u bilo kojem drugom složenom oboljenju” rekao je Struan F. A. Grant, PhD. Grant je pomoćnik direktora u Center for Applied Genomics at Children's Hospital in Philadelphia. “Ali mnogo posla je pred nama u prevođenju znanja u kliničku upotrebu.”

Izvor: PloS Genetics, 2011.

Be the first to comment

Leave a Reply