Abbott genetički test za prognozu akutne mijeloidne leukemije odobren od strane FDA

Novi test baziran na FISH tehnologiji detektuje hromosomalne abnormalnosti da pomogne kod predviđanja prognoze pacijenata sa akutnom mijeloidnom leukemijom.

Abbott je objavio da je primio odobrenje od US Agencije za lijekove i hranu za novi in vitro dijagnostički test u cilju određivanja prognoze pacijenata sa akutnom mijeloidnom leukemijom (AML), jednom od najčešćih tipova leukemije kod odraslih osoba.

Abbott Vysis EGR1 FISH Probe Kit, treći Abbottov FISH test koji je odobren u protekla dva mjeseca od strane FDA za onkološke aplikacije, detektuje hromosomalne delecije u koštanoj srži, što je uobičajeno udruženo sa nepovoljnom prognozom za AML pacijente, gdje brzo rastuće abnormale bijele krvne stanice u koštanoj srži mijenjaju zdrave stanice i spriječavaju sposobnost tijela da se bori sa infekcijom. Štaviše, koštana srž prestaje sa funkcijom, čineći pacijenta podložnom infekcijama i sa rizikom za krvarenje. Svake godine se dijagnosticira više od 12000 osoba sa AML. Iz razloga što akutna leukemija može brzo napredovati, većina AML pacijenata se tretira agresivno sa hemoterapijskim lijekovima. Neki pacijenti mogu zahtijevati transplantaciju matićnih ćelija da bi zamijenili nezdravu koštanu srž sa leukemija-slobodnim matičnim stanicama.

“Abbott Vysis EGR1 FISH Probe Kit može identificirati koji AML pacijenti imaju hromosomske abnormalnosti nakon dijagnoze i obezbjeđuju ljekarima druga klinički validna sredstva da ocijene pacijentovu cjelokupnu prognozu”, rekao je Stafford O”Kelly, direktor Abbott molekularne dijagnostike.

Objavljeni izvještaji nekoliko velikih kliničkih studija i Nacionalna sveobuhvatna karcinom vodilja predlažu da su hromosomske abnormalnosti udružene sa AML vrijedni prognostički indikatori. Jedna studija, provedena kao dio pokušaja Istočne kooperativne onkološke grupe (ECOG), demonstrira korisnost FISH tehnologije u razdvajanju AML pacijenata kao riziče kategorije bazirane na hromosomalnom statusu ili promjenama. Bazirano na ovim kategorijama, liječnici su sposobni da uspostave efektivan menadžment pristup bolesti.

Vysis EGR1 FISH Probe je namijenjen za detekciju delecije LSI EGR1 ciljane probe na hromosomu 5q u uzorcima koštane srži, a može se koristiti, kao dodatak citogenetici, drugim biomarkerima, morfologiji i drugim kliničkim informacijama, u vrijeme kada se akutna mijeloidna leukemija (AML) dijagnosticira kao cilj u određivanju prognoze. Delecija hromosoma 5q je udružena sa nepovoljnom prognozom kod AML pacijenata.

Be the first to comment

Leave a Reply