Imunotest za cerebralnu toxoplazmozu koristi antigene parazita

Toxoplasma gondii ekskretorni-sekretorni antigeni (ESA) i neobrađeni antigen tahizoita koriste se u analizi cerebrospinalnog likvora na aktivnu infekciju.

Antigeni parazita su iskorišteni u enzimskom imunološkom testu – ELISA i imunoblottingu za određivanje prisustva anti-ESA antitijela kod pacijenata inficiranih sa HIV-om.

Naučnici u Institutu Adolfo Lutz (Sao Paulo, Brazil) testirali su cerebrospinalni likvor 270 HIV-inficiranih pacijenata koji su podjeljeni u tri grupe prema prisustvu ili odsustvu aktivne toksoplazmoze. U grupi I, bilo je 99 pacijenata sa cerebralnom toksoplazmozom; u grupi II, 112 pacijenata je bilo sa drugom oportunističkom neurološkom bolesti i seropozitivni na tokoplazmozu; i u grupi III 59 pacijenata sa drugom oportunističkom neurološkom bolesti i seonegativni na toksoplazmozu.

Postojale su signifikantno različite srednje ELISA-relativne vrijednosti CSF za grupu I – 7,0 i za grupu II – 3,9, kada se koristio neobrađen tahizoit antigen. Uzorci iz grupa I i II su bili reaktivni na imunobloting sa sličnim intenzitetima. U ESA-ELISA, srednja vrijednost za grupu I je bila 9, a grupa II je pokazala srednju vrijednost od 2,7 što je statistički različito. Slični rezultati su se pokazali u imunoblottingu gdje je uzorak CSF iz grupe I reagovao dobro sa ESA , a uzorak iz grupe II nije. Srednja vrijednost ELISE za kontrolnu grupu (grupa III) je bila 0,5 za prvi antigen i 0,4 za drugi ESA-ELISA i/ili imunoblotting.

Autori su zaključili da CSF uzorci mogu se koristiti za dijagnozu cerebralne toksoplazmoze u kombinaciji sa kliničkim, serološkim i radiološkim informacijama, čime se osigurava jednostavna metodologija, naročito pogodna u zemljama sa visokom prevalencijom latentne toksoplazmoze u opštoj populaciji.

Studija je objavljena u septembru 2011 u journal Diagnostic Microbiology and Infectious Diseases.

Be the first to comment

Leave a Reply