Komparirani eseji za dijagnostiku Mycoplasma pneumoniae

Molekularni i serološki testovi za detekciju mikolazma infekcije u nazofaringelanom aspiratu i serumu uspoređeni su u studiji.

Dva komercijalna PCR testa, uključujući i real-time PCR test i oligohromatografski test, i jedan serološki test uspoređeni su u pogledu sposobnosti da detektiraju Mycoplasma pneumoniae uglavnom kod pedijatrijskih pacijenata.

Na Univerzitetu Autònoma de Barcelona (Španija), sakupljeno je ukupno 145 nazofarigealnih aspirata pedijatrijskih pacijenata koji su se javili hitnoj službi zbog respiratorne infekcije, i od zdrave djece. Uzorci seruma uzeti su pri prijemu i nakon 4-6 nedjelja od svih pacijenata i testirani.

Testovi su obavljeni na M. pneumoniae korištenjem komercijalnog čestičnog semikvantitativnog aglutinacionog test kita (Serodia-Myco II test, Fujirebio; Tokyo, Japan). Ovaj aglutinacioni esej koristi želatinozne čestice oplemenjene sirovom antigenskom suspenzijom M. pneumoniae. Speed-oligo M. pneumoniae test (Vircell; Granada, Spain) je PCR bazirana metoda u paru sa dipstick uređajem koja omogućava brzu detekciju M. pneumoniae u kliničkim uzorcima. Real time PCR je urađen SmartCycler II instrumentom (Cepheid; Sunnyvale, CA, USA).

Među 145 uzoraka, 32 serumska para je bilo seropozitivno na M. pneumoniae. Od njih, u 30 nasofaringealnih aspirata M.pneumoniae je detektirana korištenjem real-time PCR eseja a kod 25 korištenjem Speed-oligo, što odgovara senzitivnosti od 93.7% i 78.1% za prvu odnosno drugu metodu. Među 94 uzorka sa negativnom serologijom, samo jedan pozitivan uzorak je dobijen real-time PCR esejom. U grupi uzoraka zdrave djece, nije nađen pozitivan rezultat.

Autori su zakljucili da su obje PCR metode brze, za real-time PCR je potrebno oko jedan sat, a za Speed-oligo pCR oko 55 minuta. Međutim, laboratorijska dijagnostika odabrane kliničke epizode ne bi se smjela oslanjati na PCR ili samo serologiju akutne faze, nego mora uključivati i eseje antitijelima da se potvrdi da li je infekcija u toku ili je rezultatat testova nastao zbog ranijeg izlaganja patogenu. Studija je publicirana 14. Oktobra 2011. u žurnalu Diagnostic Microbiology and Infectious Disease.

Be the first to comment

Leave a Reply