Hemoglobin A1c test neefektivan u identificiranju djece sa dijabetesom?

Hemoglobin A1c test je manje efektivan u odnosu na druge testove u identificiranju djece sa dijabetesom.

Jednostavan test mjeri dugoročne nivoe šećera u krvi, bez potrebe da pacijent prestane uzimati hranu prethodni dan. Međunarodni ekspertska grupa formirana od strane American Diabetes Association (ADA) izdala je izvještaj 2009. godine koji preporučuje Hemoglobin A1c kao metodu izbora za dijagnosticiranje dijabetesa kod djece.

Nova studija, provedena na Univerzitetu Michigan (Ann Arbor, MI, SAD) pokazala je da ovi testovi nisu precizni kod djece koja su testirana (254 gojazne djece), korištenjem i metode sa i bez gladovanja. Istraživači su našli da preporučeni test, Hemoglobin A1c, nije detektirao više slučajeva predijabetesa ili dijabetesa u odnosu na druge testove. Studija je publicirana on-line prije štampanog izdanja, 27. septembra 2011. u žurnalu Diabetes Care.

Na osnovu rezultata, istraživači predlažu da test jednosatnog opterećenja glukozom (one-hour glucose challenge test) ili slučajna glukoza (random glukose), mogu biti obećavajuće metode u dijagnosticiranju djece sa predijabetesom i dijabetesom.

“Našli smo da Hemoglibin A1c nije pouzdana metoda za identificiranje djece sa dijabetesom ili djece pod visokim rizikom za dijabbetes, u odnosu na druge testove”, rekla je Joyce M. Lee, MD, MPH, prvi autor studije i pediijatrijski endokrinolog na C.S. Mott Dječijoj bolnici (Ann Arbor, SAD). „U stvari, taj test je bio neuspješan u dijagnosticiranju dvoje od troje djece koja su učestvovala u studiji, koja su stvarno imala dijabetes.”

“We found that Hemoglobin A1c is not as reliable a test for identifying children with diabetes or children at high risk for diabetes compared with other tests in children,” says Joyce M. Lee, MD, MPH, lead author of the study and a pediatric endocrinologist at U-M's C.S. Mott Children's Hospital (Ann Arbor, MI, USA). “In fact, it failed to diagnose two out of three children participating in the study who truly did have diabetes.”

Be the first to comment

Leave a Reply