Molekularni test za skrining novorođenčadi na citomegalovirus

Real Time PCR test razvijen je za testiranje uzoraka pljuvačke, dobivene pri rođenju, na citomegalovirus (CMV).

Standardni test za skrining novorođenčadi na CMV je brza kultura uzoraka pljuvačke, koja ne može biti automatizirana. Ovaj test je uspoređen sa s qPCR testom, izvedenim na istom tipu uzorka.

Znanstvenici sa Sveučilišta Alabama (Birmingham, AL, USA) proveli su prospektivnu multicentričnu studiju skrininga novorođenčadi, uspoređujući qPCR testove tekuće pljuvačke i suhe pljuvačke s testom brze kulture. Djeca su rođena u sedam bolnica u SAD-u od jula 2008. do novembra 2009.

Test brze kulture za otkrivanje ranog antigena putem fluorescentnih fokusa uključuje monoklonsko antitijelo protiv glavnog antigena neposredno-ranog perioda CMV ciklusa. qPCR protokol za uzorke suhe krvi korišten je za otkrivanje CMV DNK u suhoj pljuvački. Uzorak se smatra pozitivnim ako je otkriveno pet ili više kopija po reakciji. Otkrivanje CMV DNK je rađeno ABI 7500 Real-time PCR System (Applied Biosystems Inc, Foster City, CA, SAD) i Absoulte QPCR Low Rox Mix (ABgene SAD, Rockford, IL, SAD).

Ukupno 177 od 34.989 djece bilo je pozitivno na CMV, prema barem jednoj od tri metode. Od 17.662 skrinirane novorođenčadi uz korištenje uzorka tekuće pljuvake putem PCR, 17.569 je bilo negativno, a preostalih 85 beba je bilo pozitivno i na kulturu i na PCR testu. Osjetljivost i specifičnost PCR-a na tekućoj pljuvački su 100% i 99,9%. Od 17.327 skrinirane novorođenčadi pomoću PCR-a na suhoj pluvački, 74 je bilo pozitivno na CMV, a za 76 je utvrđeno pomoću brze kulture da su CMV-pozitivni.

Real-time PCR testovi na tekuću i suhu pljuvačku pokazali su visoku osjetljivost i specifičnost za otkrivanje CMV infekcije, a trebaju biti uzeti u obzir kao metoda skrininga novorođenčadi. Studija je objavljena on-line 2. juna 2011., u časopisu New England Journal of Medicine (NEJM).

Be the first to comment

Leave a Reply