No Picture
Genetika

PathVysion HER-2 DNA Probe Kit II

31 Maja, 2012 0

PathVysion HER-2 DNA Probe Kit (PathVysion Kit) je dizajniran za otkrivanje amplifikacije HER-2/neu gena preko fluorescentne in situ hibridizacije (FISH) u formalin-fiksiranom, parafin-uklopljenom tkivu raka dojke. Rezultati iz PathVysion Kita namijenjeni su kao dodatak postojećim […]

No Picture
Biokemija

Brza i ekonomična pred-operativna procjena rizika krvarenja

25 Maja, 2012 0

INNOVANCE® PFA-200 System pruža brzo određivanje i automatsku procjenu za nasljedne, stečene ili lijekovima inducirane poremećaje trombocita. Novi INNOVANCE PFA-200 aparat iz Siemensa koristi vrhunsku tehnologiju za brzo in vitro testiranje funkcije trombocita, simulirajući hemodinamičke […]

No Picture
Biokemija

Jednostavan, rutinski test za fibrozu jetre sada dostupan

22 Maja, 2012 0

Brz, siguran, minimalno-invazivan. Poboljšani test za fibrozu jetre sada je dostupan na ADVIA CENTAUR aparatima za dijagnozu i i ocjenu fibroze jetre. Fibroza jetre je razarajući proces koji predstavlja odgovor jetre na oštećenje ili bolest. […]

No Picture
Stručni radovi

Vitamin D Testiranje

14 Maja, 2012 0

Kako uraditi ispravno? Tokom zadnjih 10 godina, istraživači su napravili brojna uzbudljiva otkrića o vitaminu D. Smatra se da prohormon igra značajnu ulogu u stanju domaćina, uključujući određene karcinome, tip 1 dijabetes, multiplu skelerozu, tuberkulozu, […]

No Picture
Biokemija

Razvoj dijagnostičkih testova za terapiju karcinoma

10 Maja, 2012 0

Abbott je najavio da će surađivati sa kompanijom Merck (NJ, USA) u razvoju dijagnostičkog testa baziranog na fluorescentnoj in-situ hibridizaciji (FISH). FISH bazirani test će biti dizajniran da identificira specifične DNA sekvence i na taj […]

No Picture
Hematologija

Neke transfuzije čine više štete nego koristi

10 Maja, 2012 0

Nedostatak jasnih vodiča za propisivanje trasnfuzija krvi znači da još uvijek postoji široka varijacija u korištenju tranfuzija i često korištenje kod pacijenata kojima transfuzija nije potrebna. Rezultirajuće prekomjerno korištenje krvi je problematično, jer su zalihe […]