Brza i ekonomična pred-operativna procjena rizika krvarenja

INNOVANCE® PFA-200 System pruža brzo određivanje i automatsku procjenu za nasljedne, stečene ili lijekovima inducirane poremećaje trombocita.

Novi INNOVANCE PFA-200 aparat iz Siemensa koristi vrhunsku tehnologiju za brzo in vitro testiranje funkcije trombocita, simulirajući hemodinamičke uslove adhezije trombocita i agregaciju u vaskularnu leziju. Aparat mjeri formiranje ugruška u malom uzorku pune krvi (800 uL) i daje rezultate za 5 do 8 minuta. Innovance PFA 200 nudi osjetljivu detekciju stečenih, nasljeđenih ili lijekovima induciranih poremećaja pločica u različitim kliničkim analizama.

 • Aparat brzo mjeri formiranje ugruška iz malog uzorka ukupne krvi (800 uL);
 • Sav biološki materijal ostaje nakon analize u ketridžu. Ova prednost minimizira kontakt korisnika sa krvlju radi njegove sigurnosti i konzistencije, izbjegavajući kontaminaciju aparata i odlaganje biloškog otpada;
 • Uzorci krvi su stabilni do 4 sata nakon sakupljanja;
 • Detektira aspirinom-induciranu disfunkciju trombocita;
 • Evaluira ocjenu rizika pacijenata na P2Y12- antagonistima receptora;
 • Detektuje von Willebrand-ovu bolest (VWD), čak i tip 1 kao najviše zastupljen;
 • Osjetljivost na VWD kod mnogih žena sa menoragijom;

Takođe služi kao dodatak u potencijalnom zaključku za terapijskom intervencijom izbjegavajući porast mortaliteta i donošenje odluke u transfuzijskoj medicini. U kombinaciji sa tradicionalnim koagulacijskim skrining testovima, kao što su: Protrombinsko vrijeme (PT) i Aktivirano Parcijalno Tromboplastinsko Vrijeme (APTT), Innovance PFA-200 aparat omogućuje nivo osjetljivosti do funkcionalnih poremećaja hemostaze.

Kroz preoperativni odabir pacijenata sa oštećenom primarnom hemostazom i prikladnim monitoringom za pred-hiruršku terapiju, aparat može efikasno podržavati pre-operativni rizik od krvarenja.

Kombiniranjem INNOVANCE PFA P2Y testa, Dade PFA Collagen/EPI test ketridža i Dade PFA Collagen/ADP test ketridža dobijate opširnu, ekonomičnu procjenu pred-operativnog rizika.

Dade PFA Collagen/EPI Test ketridž omogućuje efikasnu procjenu pred-hirurške terapije sa dezmopresinom (DDAVP).

 • INNOVANCE D – Dimer test pomaže laboratoriji da isključi duboku vensku trombozu (DVT) i plućnu emboliju (PE) u vezi sa ne tako visokim kliničkim testom procjene (PTP);
 • INNOVANCE Antithrombin test osigurava bolju osjetljivost za antitrombin tip II defekte;
 • INNOVANCE PFA P2Y ketridž sigurno detektira blokade P2Y12 receptora kao što su Plavix (Clopidogrel);
 • INNOVANCE ETP test je novo, inovativno određivanje ukupne koagulacije za rutinsku kliničku primjenu;

Detekcija aspirin-induciranih poremećaja trombocita

Dodatno, Innovance PFA -200 može provjeriti da li su kardiovaskularni pacijenti na terapiji aspirinom iskusili prednost terapije od ovog lijeka, demonstirajući aspirinom-induciranu inhibiciju funkcije trombocita.

Dok većina analizatora samo određuju efekat na agregaciju trombocita, Siemens-ovi aparati precizno mjere prevenciju sposobnosti aspirina naspram formiranja ugruška trombocita. Neki uobičajeni „skrining testovi” mogu izostati u otkrivanju broja blagih poremećaja krvarenja koji mogu prouzrokovati značajna krvarenja. Suprotno tome, PFA-200 aparati su namijenjeni da efikasno identifikuju pacijente sa rizikom od krvarenja uslijed nedostatka funkcije trombocita. Sa Innovance PFA-200, većina pacijenata sa produženim vremenom ispoljavaju abnormalnosti u primarnoj hemostazi koja se može zamijeniti sa rizikom od krvarenja i potrebe transfuzije za vrijeme i nakon operacije.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*