Antitijela na acetilholinski receptor – serum

Referentne vrijednosti

≤0.03 nmol/L.

Upotreba

Dijagnostika i klinički monitoring myasteniae gravis, Lambert-Eaton miastenični sindrom, mikrocelularni karcinom pluća.

Opis

Kod pacijenata sa myasteniom gravis, ova antitijela ometaju vezivanje acetilholina za receptore na mišićnoj membrani, čime ometa mišićnu kontrakciju. Testovina acetilholin receptor (AchR) antitijela su pozitivni u 85% – 90% pacijenata sa akutnom myasteniom gravis i zamjenjuju Tensilonov test kao dijagnostičko pomagalo za ovo stanje. Međutim ovaj test je manje senzitivan za dijagnozu Lambert-Eaton miasteničkog sindroma.

Priprema

1. Epruvete

2. Na laboratorijskom zahjevu popis bilo koje nedavne imunosupresivne terapije koju je pacijent primio.

Procedura

1. Uzeti 2 ml krvi

Postproceduralna njega

1. Nema

Savjeti za pacijenta ili porodicu

1. Rezultati mogu biti dostupni kroz nekoliko dana.

Faktori koji utiču na rezultate

1. Lažno pozitivni rezultati mogu biti uzrokovani sa D-penicilaminom

2. Pad titra može biti uzrokovan intravenoznom imunoglobulinskom terapijom

3. Pacijenti sa ortostatskom hipertenzijom mogu imati seropozitivno AchR antitijelo

Drugi podaci

1. Nedetektibilan titar javlja se kod 33,4% pacijenata koji imaju samo očnu myasteniu gravis

2. Pogledati takođe Tensilion test – dijagnostika

Be the first to comment

Leave a Reply