Novi biomarker krvi za rak jetre?

Novi biomarker za dijagnosticiranje hepatocelularnog karcinoma (HCC), naročito u ranoj fazi, ima „veliki potencijal”, prema kineskim istraživačima koji su svoju studiju objavili u avgustovskom izdanju Lancet Oncology.

Marker, poznat kao Dickkopf-1 (DKK1), može biti mjeren u krvi. Prethodno je pokazano da je minimalno eksprimiran u normalnom tkivu i da je prekomjerno eksprimiran u tkivu HCC, kažu autori, vođeni od strane Qiujin Shen, MD, sa University school of medicine u Kini.

HCC je treći vodeći uzrok smrti od kancera širom svijeta i ima vrlo lošu prognozu, sa petogodišnjim preživljavanjem od samo 3 do 5%. Tipično se kancer detektira kada su simptomi već nastupili.

Zato postoji velika potreba za sredstvima koja će dijagnosticirati bolest rano, naročito kod kandidata sa visokim rizikom, kao što su pacijenti sa hroničnim bolestima jetre. Sadašnji standard za nadzor visokorizičnih pacijenata je abdominalni ultrazvuk, prema uvodniku koji prati ovu publikaciju. Međutim, ovaj pristup ima dosta limitacija, uključujući i potrebu za specijaliziranom opremom i eksperta koji bi tumačio slike, kaže urednik Alejandro Forner, MD, sa University of Barcelona. Tumorski biomarkeri u potencijalni alternativni alati zato što su neinvazivni i objektivni. Međutim, DKK1 ima „veliki put pred sobom” dok bude prihvaćen kao dijagnostičko ili sredstvo za skrining, kažu oni. U svakom slučaju, u novoj retrospektivnoj studiji koja je uključila 424 HCC pacijenta i 407 koji nisu imali HCC (kontrolnih) iz kineskih medicinskih centara, napravljen je važan napredak.

Oni su potvrdili da su nivoi DKK1 značajno povećani kod pacijenata sa HCC nego kod kontrolnih. Također su pokazali da je serumski DKK1 bolji kao marker od bilo kojeg drugog markera koji se koristi kod ovih pacijenata, serumski alfafetoprotein (AFP), kod tumora koji su prije detektirani radiološki, histopatološki ili na oba načina. Specifičnost DKK1 je bila 85% do 90% u subanalizama, što je dosta manje od 100% koje je poželjno kod markera za dijagnostiku kancera, ali DKK1 može biti dobto sredstvo za nadzor kod pacijenata koji imaju visoki rizik, kažu urednici.

Autori studije napominju važnu informaciju o njihovim otkrićima – da njihovi rezultati mogu biti specifični za Kinesku populaciju. „Mi smo našu studiju bazirali na kliničkim centrima u Kini, gdje je većina slučajeva HCC-a povezana sa cirozom ili HBV infekcijom. Ovaj oblik se može razlikovati od onog u SAD, Europi i Japanu. Zato su potrebna dalja istraživanja na potvrdi dijagnostičke vrijednosti DKK1”, pišu autori.

MedScape

Be the first to comment

Leave a Reply