Jeftin test urina za dijagnozu kancera prostate

Nova enzimatska tehnika za određivanje sarkozina u uzorcima urina mogla bi dovesti do uspostavljanja skrinig testa za rak prostate.

Znanstvenici na Missouri University of Science and Technology (Rolla, USA) razvili su tehniku pomoću enzima sarkozin oksidaze na uzorcima urina da bi formirali formaldehid, koji se dalje oksidira u formičnu kiselinu. Posmatrajući ove hemijske reakcije i ispitujući nivoe fluorescencije nakon enzimatskog tretmana, oni su mogli odrediti nivo sarkozina u svakom od devet uzoraka. Veća fluorescencija indicirala je niže nivoe sarkozina, a suprotno, manja fluorescencija je značila veću količinu sarkozina.

Spektar fluorescentnog zračenja je detektiran Fluorstar Omega mikroplate čitačem. Ekscitacione i emisione valne duljine su podešene na 485 nm i 520 nm. Tehnika bi potencijalno mogla biti korištena za identificiranje drugih metabolita povezanih s kancerom prostate, ali je najveća prednost ove metode njena jednostavnost. Efektivna analiza i kvantifikacija metabolita može značiti karakterizaciju progresije nekih kancera, kada druge praktične mogućnosti nisu na raspolaganju.

Znanstvenici su zaključili da niski troškovi ove metode u odnosu na tradicionalni prostata specific antigen (PSA) test također predstavljaju veliku prednost. Oni procjenjuju da sarkozin test košta 10 američkih centi po uzorku, uspoređujući s oko 70 američkih dolara koliko košta PSA test u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj doktorskoj praksi. Članak je objavljen u avgustu 2012 u žurnalu Analytical Methods.

Be the first to comment

Leave a Reply