Volumen trombocita može predvidjeti ishod kod pacijenata sa sepsom

Nova studija pokazuje da srednji volumen trombocita (mean platelet volumen, MPV) može biti lako dostupan prognostički marker smrtnosti pri sepsi.

Istaživači sa Klinikum St. Georg (Leipzig, Njemačka) proveli su studiju koja je uključivala 191 pacijenta (srednja dob 72, 38% žena) sa dokumentiranom sepsom. Znanstvenici su prospektivno evaluirali MPV na prijemu, pri nastupu sepse, pri dijagnozi sepse i cijelim tokom bolesti, kao marker za predviđanje ishoda.

Ovi podaci su kompairani sa podacima 56 pacijenata (srednja dob 74, 45,5% žena) sa akutnim visokim i niskim gastrointestinalnim krvarenjem, koji su služili kao kontrolni pacijenti. Standardni laboratorijski biomarkeri i klinički parametri također su praćeni.

 

Rezultati su pokazali da je MVP na prijemu i pri nastupu simptoma jako vezan za mortalitet. Od 183 septična pacijenta, 41 (21,5%) koje je umrlo imalo je veći MPV nego oni koji su preživeli (9,6 prema 9,19 femtolitara (fL)). U vrijeme pozitivnih krvnih kultura, ove vrijednosti su se povećale (11,2 prema 9,7 fL).

Paramteri temperature, broja leukocita, laktata, prokalcitonina, C-reaktivnog proteina (CRP), sa druge strane, nisu bili nimalo od prediktivne vrijednosti. Istraživači su zatim odredili da je MPV pokazuje najbolje rezultate kao prediktor smrtnosti ili preživljenja pri diskriminatornim vrijednostima od 8,7 fL. Studija je prezentirana kao poster na 15. Internacionalnom kongresu infektivnih bolesti u junu 2012, na Thailandu.

„Ove vrijednosti su na višem normalnom nivou volumena trombocita, međutim još uvijek su jaki prediktori lošeg ishoda, odnosno smrti kod pacijenata sa sepsom”, rekao je prvi autor i prezenter studije Thomas Grünewald, MD, PhD, šef odjela za infektivne bolesti i tropikalnu medicinu. „Vidjeli smo da pacijenti sa MPV većim od 8,7 su puno više skloni (odds ratio 3,2) lošijem ishodu nego pacijenti čiji je MPV niži od 8,7”.

MPV se mjeri aparatom i mjera je prosječne veličine trombocita nađenih u krvi i tipično je uključen u testove krvi kao dio kompletne krvne slike. Pošto je prosječna veličina trombocita veća kada tijelo proizvodi više trombocita, MPV testovi se mogu upotrijebiti da se dobiju informacije o produkciji trombocita u koštanoj srži. Tipične vrijednosti volumena trombocita su 9,7-12,8 fL, jednako sferama od oko 2,65 do 2,9 um u dijametru.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*