Testovi aviditeta razlikuju akutnu od hronične infekcije

Testovi aviditeta diskriminiraju između akutnih i ranijih infekcija određivanjem aviditeta specifičnih imunoglobulina G (IgG) antitijela. Ovo je naročito važno u dijagnostičkim postupcima u trudnoći, gdje akutna infekcija može predstavljati rizik za fetus.

Euroimmun AG (Njemačka) proizvodi paletu testova aviditeta baziranih na enzimskim imunološkim reakcijama (ELISA) i na indirektnoj imunofluorescenciji (IIFT) koji pokrivaju infekcije Toxoplasma gondii, Rubelavirus, Epstein-Barr virus, West Nile virus, Cytomegalovirus, varicella zoster virus, measles virus and Tick-born encephalitis virus (TBE).

Pri prvom kontaktu sa infektivnim agensom imuni sistem ne može inducirati antitijela koja savršeno odgovaraju antigenu. Međutim, tokom vremena B limfociti se adaptiraju prema patogenu i aviditet specifičnih antitijela raste nekoliko puta. Zato, detekcija visoko-aviditetnih antitijela je pouzdan indikator da se infekcija dogodila nekada prije, dok je nalaz nisko aviditetnih antitijela indikator akutne infekcije.

Svi testovi sadrže korak u kojem se uzorak inkubira otpinom uree, koja uništava slabe veze između nisko aviditetnih antitijla i njihovog antigena, dok stabilne veze koje formiraju visoko aviditetna antitijela sa antigenom, budu očuvane. Vezana antitijela se zatim detektiraju standardnom ELISA-om ili IIFT-om.

Testiranje na IgM antitijela se tradicionalno koristi za identifikaciju akutnih infekcija, međutim ono ima nekoliko limitacija: IgM mogu biti prolazna i nije pouzdana njihova detekcija kod akutnih infekcija, ili IgM mogu perzistirati mjesecima nakon akutne infekcije, što interpretaciju čini nesigurnom. U ovakvim slučajevima, testiranje aviditeta može razjasniti dojagnozu bez potrebe za uzimanjem drugog uzorka.

Be the first to comment

Leave a Reply