Protočna citometrija najbolja za mjerenje minimalne rezidualne bolesti kod akutne mijeloidne leukemije

Protočna citometrija je bolja od morfoloških ili molekularnih metoda procjene Minimalne rezidualne bolesti, nakon tretmana akutne mijeloidne leukemije (AML), prema novoj studiji.

“Ovi rezultati će pomoći uspostavljanju rutinskog testiranja protočnom citometrijom za minimalnu rezidualnu bolest, kao vodilju za terapiju AML i ranom identificiranju pacijenata koji su pod rizikom za neuspjeh terapije.” kaže dr Hiroto Inaba, sa St. Jude Children's Research Hospital, Memphis.

Većina uzoraka klasificirana kao MRD negativno prema PCR su također MRD negativni prema protočnoj citometriji, izvještava se u Journal of Clinical Oncology.

Iznenađujuće, međutim, 86,3% od 197 uzoraka s detektibilnim fuzionim transkriptima pomoću PCR-a nisu imali detektibilne leukemične stanice protočnom citometrijom. S druge strane, veliki broj uzoraka bez morfološki evidentne bolesti ili s morfološki nesigurnim leukemičnim stanicama, a u nekim uzorcima i sa stanicama koje su morfološki izgledale kao mijeloblasti, nisu imali imunofenotipke abnormalnosti i najvjerovatinije su normalni mijeloidni progenitori.

Mjerenje MRD protočnom citometrijom značajno je predvidjelo omjer reživljenja bez epizoda (event free survival) u odnosu na PCR koji nije značajno mogao predvidjeti preživljenje bez epizoda. Morfološka procjena je značajno korelirala s preživljenjem bez epizoda, ali ove procjene nisu uticale na odnos između dijagnostike MRD protočnom citometrijom i ishoda bolesti.

“Mejrenje odgovora na terapiju protočnom citometrijom je široko primjenjivo i daje jake prognostičke informacije” zaključuju autori. “U podgrupi pacijenata sa abnormalnošću MLL gena, monitoring MLL fuzionih transkripta je također klinički korisno. Nasuprot, vrijednost morfološkog monitoringa je ograničena, a PCR rezultate AML1-ETO i CBFbeta-MYH11 je teško interpretirat. Mi sugeriramo da korištenje takvih testova za odabir terapijske strategije bude s oprezom ili da bude potpuno napušteno, naročito ako postoje pouzdani testovi protočnom citometrijom. Citogenetički i molekularni podaci su još uvijek jako važni, MRD protočnom citometrijom će doprinijeti informaciji o prognozi”.

Be the first to comment

Leave a Reply