Specifična vrsta bakterije može inicirati Kronovu bolest

Pacijenti kojima je novodijagnosticirana pedijatrijska Kronova bolest imali su značajno različite razine određenih vrsta bakterija u njihovom crijevnom traktu.

Jedna skupina bakterija, poznata kao Proteobacteria, bila je prisutna u većem broju u blagim slučajevima, u odnosu na umjereni ili težak oblik bolesti i kontrole iste dobi.

Naučnici sa Univerziteta u New South Walesu (Sydney, Australija) ispitivali su mikrobnu floru fekalnih uzoraka 19 djece nedavno dijagnosticiranih sa CD i 21 kontrole iste dobi, pomoću high-throughput sekvencioniranja da bi utvrdili razlike u sastavu mikroba između CD pacijenata i kontrola.

Analiza mikrobnog sastava pojedinih bakterijskih skupina otkrila je da je postotak Firmicutes bakterija bio znatno niži u CD pacijenata nego u kontrolnoj skupini i da je to uglavnom zbog promjena u klasi Clostridia. Postoci Bacteroidetes bili su viši, a Proteobacteria značajno viši u CD pacijenata nego u kontrolnoj skupini. Obje dobivene frekvencije, Bacteroidetes pozitivno i Firmicutes negativno, u korelaciji su s izračunatim indeksom antivnosti pedijatrijske Kronove bolesti.

Naučnici su uzgojili Campylobacter concisus iz biopsijskih uzoraka djece s CD i ispitivali su njegovu sposobnost da napada i izvrši invaziju u crijevne stanice, u poređenju sa vrstama koji su uzgojili od pacijenata sa gastroenteritisom i kod zdravih kontrola. Ovi testovi pokazali su da samo specifični C. concisus sojevi mogli prodrijeti u crijevne stanice, da su ti sojevi bili povezani s Kronovom bolesti, i da su su nosili plazmid koji je bio odsutan kod neinvazivnih C. concisus sojeva.

Hazel M. Mitchell, dr.sc., glavni istraživač na studiji, izjavio je: “Mi smo namjerno izabrali ispitati djecu sa nedavno dijagnosticiranom Kronovom bolešću, jer smo mislili to bi moglo povećati šanse za otkrivanje vrste koja može biti uključena u pokretanje Kronove bolesti. Naši rezultati u skladu su sa nedavnim studijama koje pokazuju da su članovi Proteobacteria, uključujući Escherichia coli i C. concisus mogu igrati ulogu u pokretanju Kronove bolesti. “Studija je objavljena u oktobru 2012. u Journal of Clinical Microbiology.

Be the first to comment

Leave a Reply