Izbjegavanje kritičnih grešaka pri izvođenju analize gasova u krvi

Izbjegavanje preanalitičkih grešaka pri tesitiranju krvnih gasova bi trebalo obezbjediti da ljekari dobiju tačne informacije u kratkom roku.

„Avoid preanalytical errors” aplikacija koju je izradila kompanija Radiometer Medical (Copenhagen, Denmark) fokusira se na većinu tipičnih preanalitičkih grešaka pri testiranju gasova krvi i šta medicinsko osoblje može učiniti da ih izbjegne. Aplikacija je dostupna za iPhone, Windows Phone i Android, te uključuje savjete kako da se izbjegnu greške, rješavanje problema i test vještina.

Sekcija o rješavanju problema je vrlo korisna kada se očekuju poteškoće u procjeni izmjerenih rezultata koje se odnose na pacijentov status ili ako se pojavila preanalitička greška. Priručnik objašnjava kako da se izbjegnu greške, sa video materijalima koji demonstriraju tačne procedure za izvođenje arterijske punkcije, arterijske linije ili uzimanje kapilarnog uzorka.

Ana-Maria Šimundić, PhD, profesor, specijalist kliničke hemije i predsjednik Hrvatskog društva za Medicinsku biokemiju i Laboratorijsku medicinu, komentirala je:”I do 75% svih grešaka testiranja javlja se u preanalitičkoj fazi. Varijacija u rezultatima testa može biti štetna po pacijente, zato što kliničari zasnivaju svoje terapijske strategije na rezultatima testova. Najbolji način da se obezbjedi sigurnost pacijenta i da se uštedi vrijeme i novac, jeste da se razumiju izazovi preanalitičkih varijabilnosti, rad na proaktivnom reduciranju nekih grešaka koje se mogu izbjeći i obezbjeđivanje tačnih analiza krvnih gasova iz prvog puta”.

Linkovi:

Radiometer aplikacija

Be the first to comment

Leave a Reply