Identificirani proteini u metastatskom karcinomu bubrega

Analiziran je jedinstveni set proteina za koje se smatra da su uključeni u širenju metastskog karcinoma bubrega (Renal Cell Carcinoma, RCC).

Otkriće će pomoći liječnicima da prepoznaju koji tumori se ponašaju agresivnije i da obezbjede takvim pacijentima intenzivniji tretman i praćenje.

Znanstvenici koji surađuju s patolozima na St. Michael's Hospital (Toronto, ON, Canada) koristili su diferencijalnu proteomiku sa izobarskim oznakama za označavanje za ralativnu i apsolutnu kvantifikaciju (iTRAQ) i tekuću hromatografiju i masenu spektrometriju (LC-MS/MS) za identifikaciju proteina koji su različito eksprimirani u metastazama u poređenju sa primarnim RCC. Primarna tkiva RCC i upareno normalno tkivo bubrega istog pacijenta dobijena su pri nefrektomiji u bolnici.

Western blot analiza, tkivni microarray i imunohistokemija su također izvedeni. Tim je identificirao 29 proteina koji se mijenjaju kada se stanice raka prošire iz izvornog mjesta tumora bubrega i svih 29 proteina je prije već povezani s drugim malignitetima. Dvanaest od njih je bilo više ekprimirano (iTRAQ omjeri jednaki ili veći od 1,5), a 17 je bilo manje eksprimirano (iTRAQ omjer jednak ili manji od 0,67).

Autori su zaključili da su kroz različite kvantitativne proteomske analize identifificirali različite proteinske oblike koji mogu razlikovati agresivne i neagresivne forme RCC. Mnogi od ovih proteina uključeni su u biološke puteve bitne za napredovanje tumora i metastaziranje. Osim toga, njihova preliminarna analiza pokazala je da neki od tih disregulatornih proteina može biti korisni klinički marker i valjanost ovih markera bi mogla uveliko poboljšati liječenje pacijenta i povećati preživljavanje.

George M. Yousef, MD, PhD, glavni autor studije, je rekao: ” Metastaze karcinoma bubrežnih stanica su jedan od najotpornijih na liječenje maligniteta i pacijenti imaju lošu prognozu. Identifikacijom markera koji mogu predvidjeti potencijalne metastaze imaće veliki uticaj na poboljšanje ishoda bolesti kod pacijenta “. Studija je objavljena na 17. listopada 2012, u časopisu Molecular & Cellular Proteomics.

Be the first to comment

Leave a Reply