Fruktozamin, glikirani Albumin i 1,5-AG su neovisni prediktori rizika za dijabetes

Fruktozamin, glikirani albumin i 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG) jako su povezani s kasnijim razvojem dijabetesa, neovisno od bazalnog nivoa HbA1c i glukoze natašte (Diabetes Care 2012;35:2265–70). Rezultati pokazuju da porast ovih analita može biti koristan pokazatelj budućeg rizika od dijabetesa.

Istraživači su ispitivali ovu vezu jer su fruktozamin, glikirani albumin i 1,5-AG odnedavno u fokusu interesa u procjeni kontrole glikemije u bolesnika kod kojih je korištenje HbA1c problematično, uključujući i one sa anemijom, hemolizom i bolestima bubrega. Međutim, malo se istraživanja bavilo u smislu njihove razine u populaciji bez dijabetesa ili povezanosti sa budućim razvojem dijabetesa.

Studija, koja je dio dugogodišnjeg proučavanja rizika na aterosklerozu, uključivala je 1200 učesnika bez prethodno dijagnosticiranog dijabetesa koji su bili posmatrani u prosjeku 3,3 godine. U usporedbi sa najnižim kvartilom, najviši kvartil osnovne razine fruktozamina i glikiranog albumina bio je značajno povezan sa rizikom od dijabetesa, sa rizičnim odnosom 3,99 za fruktozamin i 5,22 za glikirani albumin. Ova povezanost je ostala značajna i nakon prilagodbe za nivo glukoze natašte i koncentraciju HbA1c.

Viši osnovni nivoi 1,5-AG su obrnuto povezani s incidentim dijabetesom i ostali su takvi nakon prilagodbe za faktore rizika za dijabetes, glukozu natašte i nivoe HbA1c.

Autori su pozvali na dodatne studije za opširniju procjenu povezanosti između sva tri markera i dugoročnih komplikacija dijabetesa, kao i njihove potencijalne kliničke koristi za praćenje glikemije.

Be the first to comment

Leave a Reply