Testovi vitamina B12 mogu propustiti dijagnosticirati anemiju

Nova studija sugerira da noviji luminiscentni testovi zasnovani na kompetitivnom vezivanju (CBLA) za mjerenje nivoa cobalamina (vitamina B12) mogu propustiti vise od jedne trećine slučajeva perniciozne anemije.

Istraživači na Weil Cornell Medical College (New York, NY, USA) su željeli ispitati osjetljivost CBLA testova na cobalamin. Da bi to uradili, oni su koristili smrznute uzorke seruma, dobivenih od 23 neliječena pacijenta oboljela od perniciozne anemije (15 sa antitjelima protiv intrinzičnog faktora i 8 bez njih).

Svaki pacijent se zadovoljavo 5 kriterija : niska razina kobalamina prema radioisotope-dilution analizi, dovoljno dodatne količine seruma za dodatnu radioisotope-dilution analizu, klinički izražen nedostatak kobalamina, nedvosmislen dokaz perniciozne anemije i definiran status antitjela protiv intrinzičnog faktora. Alikvoti su testirani u tri kliničke laboratorije uz korištenje različitih CBLA eseja.

Rezultati su pokazali da su CBLA testovi pokazali lažne normalne vrijednosti u 6 od 23 (26%), 5 od 23 (22%) i 8 od 23 (35%) u uzorcima seruma, u svakoj od laboratorija, u usporedbi s radioizotope-dilution testom; 5 uzoraka seruma nije uspjelo u sva tri CBLA testa. Lažno normalni rezultati uticali su na 33-53% pozitivnih uzoraka seruma za antitijela protiv intrinzičnog faktora, ali ne i na uzorake seruma koji su negativni za antitijela protiv unutrašnjeg faktora. Aktivnost antitjela protiv intrinsic faktora nije bio značajno veći u devet uzoraka seruma s greškom cobalamin testa u odnosu na šest bez greške.Studija je objavljena septebra/rujna 2012, kao pismo uredniku u časopisu New England Journal of Medicine (NEJM).

“Dijagnostička osjetljivost starijih mikrobioloških i radioizotope-dilution testova su procjenjeni na oko 95%, ali budući da su CBLA zamijenili ove testove, malo studija je poredilo njihovu osjetljivost i specifičnost sa starijim metodama,”zaključili su autori studije Ralph Carmel, MD, i Yash Pal Agrawal, PhD. Dijagnostički nedostatci kod sve tri CBLA metode sugeriraju raširene loše performase CBLA. Postoje sugestije da ovi neuspjesi imaju veze sa nemogućnosti novijih testova da inaktiviraju antitjela protiv intrinsic faktora, koji može da prikrije rezultate testa.

Be the first to comment

Leave a Reply