Procijenjeni imunotestovi na hepatitis C

Brzi anti-hepatitis C (HCV) imunotestovi mogu pomoći i identificirati hronično inficirane pacijente kojima nije poznat njihov status.

Karakteristike i performanse tri anti-HCV imunotesta koja su u predprodajnoj fazisu ocijenjena na osjetljivost i specifičnost.

Znanstvenici sa US Centers for Disease Control (CDC; Atlanta, GA, USA) procjenili su šest različitih studija u kojima se koristila lateral flow immuno-chromatographic metoda za testiranje seruma, krvi iz jagodice prsta i oralna tekućina na aparatima tri proizvođača. Aktivnost HCV infekcije je određena kvantitativnim testiranjem nukleinskih kiselina (NAT) koja detektira prisutnost HCV ribonukleinske kiseline (RNK).

Tri imunotesta korištena u studijama bila su iz Chembio (Medford, NY, USA), MedMira (Halifax, NS, Kanada), i Orasure (Betlehem, PA, USA). Cjelokupna osjetljivost i specifičnost bila je najviša kada su serumski uzorci poređeni sa uzrocima iz jagodice prsta i oralne tekućine. Osjetljivost Orasure testa bila je veća od Chembio ili MedMira testa.

Lažno negativni i lažno pozitivni rezultati događaju se sa svim primjercima i testovima. Orasure je imao najmanji broj lažno negativnih, od 0% do 6%, dok je MedMira test dala najveći udio lažno negativnih. U dvije studije, lažno negativni bili su povezani s virusom humane imunodeficijencije (HIV infekcije). U jednoj studiji, Orasure test nadmašio je konvencionalni enzimski imunoesej (EIA).

Autori su zaključili da anti-HCV testovi otkrivaju i sadašnje i prethodne infekcije, ali ne mogu otkriti razliku između njih. Pacijenti koji su pozitivni sa brzim anti-HCV testom također bi trebali biti testirani s NAT, koji je skuplji i zahtjeva više rada. Autori naglašavaju da je kvantitativni antigen test Arhitekt HCV Ag (Abbott Abbott Park, IL, SAD), koji se izvodi na automatiziranoj platformi, dostupan u Europi. Ovaj test je također manje skup i ne zahtijeva intenzivni rad na NAT, ali je manje osjetljiv. Studija je objavljena 7.decembra 2012, u časopisu Antiviral Therapy.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*