Rani biomarker za aterosklerozu?

Proinflamatorni protein koji je previše eksprimiran u endotelnim stanicama kod pacijenata sa bolešću koronarnih arterija doprinosti ranom razvooju ateroskleroze.

Nivoi ovog proteina u krvi povećavaju se kod pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima, kao i kod osoba sa komplikacijama povezanim sa dijabetesom, pretilošću i kancerom, kod kojih se oštećeni mali krvni sudovi, obzirom da su sve ove bolesti povezane sa hroničnom inflamacijom.

Naučnici na Montreal Heart Institute (QC, Kanada) mjerili su nivoe u plazmi angiopoietin-like protein 2 (angptl2) u kod animalnog modela a onda i kod 11 pacijenata sa bološću koronarnih arterija i 6 zdravih volontera. Bolest koronarnih arterija kod pacijenata je dokumentovana historijom angine kod 5, infarkta kod 6, prethodne dilatacije kod 3 i koronarnog bajpasa kod jednog pacijenta. Korištene tehnike u istraživanju uključivale su Western blot, fluorescentnu imunocotohemiju, qPCR.

ateroskleroza

U odnosu na zdrave kontrole, nivoi angptl2 su bili značajno viši kod pacijenata sa bolešću koronarnih arterija, i to 1.00 ± 0.18 ng/mL prema 6.02 ± 1.33 ng/mL.

Istraživači su izjavili „Iako predstoji puno posla da bi se proširile naše spoznaje o mehanizmina djelovanja ovog proteina, on može predstavljati rani biomarker koji bi mogao omogućiti prevenciju vaskularnog oštećenja, kao i predvidjeti nastanak ateroskelrotske bolesti. Prevencija je idealno rješenje za aterosklerozu, i rani biomarker kao što je angptl2, ako buduće studije potvrde ovaj nalaz, će služiti kao važno sredstvo u identificiranju osoba pod rizikom, koji nemaju nikakvih simptoma ateroskleroze”. Studija je objavljena 10. maja 2013 u Journal of the American Heart Association.

Be the first to comment

Leave a Reply