Test viralnog prerastanja razvijen za latentni HIV

Razvoj jednostanvnijeg testa za latentni rezervoar virusa humane imunodeficijencije (HIV) je identificiran kao glavni prioritet u proučavanju sindroma stečene imunodeficijencije (AIDS).

Brzi test viralnog prerastanja koji kvantificira učestalost stanica koje mogu otpustiti virus sposoban za replikaciju, nakon stanične aktivacije, razvijen je i validiran korištenjem nove kvantitativne molekularne tehnike.

Znanstvenici na John Hopkins University School of Medicine (Baltimor, SAD) uključili su 20 HIV-1 inficiranih pacijenata u studiju u kojoj su izolirali mononuklearne stanice periferne krvi (PBMC) korištenjem centrifugiranja sa gradijentom gustoće. CD4+ T limfociti su koncentrirani negativnom deplecijom. Za svakog pacijenta urađeni su standardni test viralnog prerastanja i MOLT-4/CCR5 test viralnog prerastanja korištenjem svježe pročišćenih CD4+ T limfocita dobijenih iz istog uzorka krvi. CD4+ limfociti su dalje koncentrirani korištenjem negativne deplecije stanica putem specifičnih mikročestica (Miltenyi Biotec, SAD).

Complementarna DNA (cDNA) sintetizirana je iz izolirane HIV-1 RNA korištenjem SuperScript III First-Strand Synthesis System (Invitrogen, SAD) sa oligo-dT početnicama. Test koristi novu kvantivativnu lančanu reakciju polimeraze sa reverznom transkripcijom, koja je senzitivnija i jeftinija za detekciju HIV-1 replikacije od komercijalnih ELISA metoda.

U prosjeku, prerastanje virusa iz latentnog rezervoara pod uvjetima MOLT4/CCR5 testa je bilo detektabilno pomoću HIV-1 specifičnog RT-PCR testa nakon 6 dana, u odnosu na 10 dana za HIV-1 p24 antigen ELISA test. Nova metoda ne samo da nudi povećanu senzitovnost detekcije viralne replikacije, nego povećava i procesivnost mjerenja HIV-1 replikacije.

Autori su zaključili da je MOLT-4/CCR5 test viralnog prerastanja najbrži od dostupnih testova za mjerenje HIV-1 latentnog rezervoara. Studija je publiciranja u maju 2013. u žurnalu Public Library of Science Pathogens (PLOS Pathogens).

Be the first to comment

Leave a Reply