Test krvi predviđa rizik za razvoj Diabetes Mellitus Tip 1

Tip 1 dijabetesa obično ima preklinički fazu, koju karakteriziraju cirkulirajuća antitijela na otočiće, ali omjer progresije u dijabetes nakon serokonverzije u antitijela na otočiće je još uvijek nejasan.

Dijabetes melitus tip 1 se može javiti u bilo kojem uzrastu i počinje tako što imuni sistem uništava beta stanice koje produciraju insulin, a bez insulina tijelo ne može kontrolirati glukozu u krvi.

Znanstvenici sa Helmholtz Zentrum (Munhen, Njemačka), sakupili su podatke iz tri različite studije, koje su uključivale ukupno 13 377 djece. Studija je uključivala analizu krvnih uzoraka uzetih od djece da bi se identificirali preklinički pokazatelji koji mogu ukazati na povećani rizik od dijabetesa tipa 1. Dva autoantitijela povezana sa dijabetesom, nađena su kao najjači indikatori rizika za dijabetes.

Genetički rizik za tip 1 dijabetesa kod djece procjenjen je razvojem autoantitijela na insulin, dekarboksilazu glutamične kiseline 65 (GAD65), i insulinoma antigen 2 (IA2). Nakon 10 godina praćenja 70% djece koja su imala više od jednog autoantitijela na otočiće, razvilo je dijabetes tip 1, u poređenju sa 15% onih koja su imala samo jedno autoantitijelo.

Autori su zaključili da detekcija više autoantitijela kod djece koja imaju genetski rizik, znači prekliničku fazu dijabetesa tip 1, odnosno da razvoj više autoantitijela kod djece predviđa dijabetes tip 1. Buduće studije prevencije bi se trebale fokusirati na ovu populaciju sa visokim rizikom.

„Jay S. Skyler, MD i Jay M. Sosenko, MD, obojica sa Leonard M. Miller School of Medicine (Miami, FL, SAD) napisali su u pratećen uvodniku: „Ako imate dva ili više antitijela, skoro je neizbježno da ćete razviti bolest. Mnogi ljudi, čak i liječnici, ne uzimaju dovoljno ozbiljno ovaj rizik.” Studija je publicirana 19 juna 2013. u Journal of the American Medical Association.

Be the first to comment

Leave a Reply