Novi vodič za liječnike za korištenje mikrobiološke laboratorije u dijagnostici infektivnih bolesti

preporukePreporuke Američkog udruženja za infektivne bolesti (IDSA) i Američkog udruženja za mikrobiologiju (ASM) 2013

Novi sveobuhvatni vodič služi kao referenca za liječnike u odabiru laboratorijskih testova koji će im pomoći u dijagnostici infektivnih bolesti kod pacijenata i dosptupan je za besplatno preuzimanje na Internetu.

Vodič od 100 stranica razvijen je od strane Američkog udruženja za infektivne bolesti i Američkog udruženja mikrobiologa, i uključuje i laboratorijske i kliničke eksperte.

Vodič daje informacije koji testovi su vrijedni u kojem kontekstu, i informacije o testovima koji pomažu malo ili nimalo u donošenju dijagnostičkih odluka. Poglavlja u vodiču podijeljena su na anatomske sisteme, uključujući i infekcije krvotoka i infekcije kardiovaskularnog sistema, centralnog nervnog sistema, očne, infekcije mekih tkiva glave i vrata, infekcije gornjeg respiratornog sistema, donjeg respiratornog sistema, kostiju i zglobova, urinarne infekcije, infekcije gastorintestinalnog trakta, intra-abdominalne, infekcije kože i mekih tkiva; ili prema etiološkom faktoru, uključujući infekcije nošene krpeljima, virusne sindrome i infekcije krvnih i tkivnim parazitima.

Evako poglavlje sadrži uvodne koncepte, rezime ključnih tačaka i detaljne tabele i listu suspektinh agenasa, najpouzdanije testove koji se mogu tražiti, uzorke (i volumene) koji se trebaju uzeti prema redu podobnosti, uređaj za trasport uzorka, procedure, vremena, tepterature i upozorenja kao što su na primjer, kada će biti potrebna specijalizirana laboratorija ili kada će biti produženo vrijeme pretraga.

Vodič je publiciran 10 jula 2013. u online izdanju žurnala Clinical Infectious Diseases.

Vodič preuzmite ovdje.

Be the first to comment

Leave a Reply