TSH

Poznat kao: Tireotropin
Formalni naziv: Tireostimulirajući hormon
Povezani testovi: T3, T4, Tiroidni panel, Tiroidna antitijela

{tab Ukratko}

Zašto se testirati?

Skrining i kao pomoć u dijagnostici poremećaja štitne žlijezde; monitoring tretmana hipotireoidizma i hipertireoidizma.
Kada se testirati?

Za skrining: ne postoji konsenzus unutar medicinske zajednice u kojem dobu treba započeti skrining kod odraslih. Skrining novorođenčadi je široko preporučen.
Za praćenje tretmana: kako vaš ljekar odluči.
Drugo: kada osoba ima simptome hipertireoidizma ili hipotireoidizma i/ili uvećanu štitnjaču.

Uzorak?

Venska krv ili iz pete kod novorođenčadi.

Priprema za test?

Nije potrebna; iako određeni ljekovi mogu uticati na TSH test, stoga recite doktoru ukoliko koristite neke lijekove.

{tab Uzorak}

Šta se testira?

Ovim testom se mjeri količina tireo-stimulirajućeg hormona (TSH) u krvi. TSH nastaje u hipofizi (mali organ lociran ispod mozga. Dio je sistema povratne sprege organizma koji se održava nomalna količina tiroidnih hormona : tiroksin (T4) i trijodtironin (T3). Tiroidni hormoni pomažu u kontroli potrošnje energije. Kada koncentracija se smanji u krvi, hipotalamus oslobađa tireotropni rilizing hormon (TRH) koji stimulira otpuštanje TSH. TSH potpom stimulira produkciju i otpuštanje T4 i T3 iz štitne žlijezde. Kada sva tri organa funkcionišu normalno , tiroidna produkcija se pokreće ili zaustavlja da bi se održao konstantan hino hormona štitnjače.

Ako je disfunkcija hipofize, tada može nastati smanjena ili povećana produkcija TSH. Kada TSH se povisi, štitnjača će stvarati i oslbađati neadekvatne količine T4 i T3 i osoba može imati simptome povezane sa hipertireoidizmom kao tahikardija, gubitak težine, nervoza, tremor ruku, iritacija očiju i poremećaj spavanja.
Ako je smanjena produkcija tiroidnih hormona (hipotireoidizam), osoba može imati simptome kao dobijanje na težini, suha koža, obstipacija, netolerancija hladnoće.

Hipertireoidizam i hipotireoidizam mogu nastati ako postoji problem sa hipotalamusom. Nivo tiroidnih hormona može biti povišen i kod raznih oboljenja tireoidee neovisno o količini TSH u krvi.

Kako se skuplja uzorak za testiranje?

Uzorak krvi se dobija iz vene na ruci ili iz pete kod novorođenčadi.

Da li je potrebna priprema za test da bi se obezbjedio kvalitet uzorka?

Nije potrebna priprema. Određeni lijekovi mogu uticati na TSH test, zato recite vašem ljekaru o lijekovima koje uzimate.

{tab Test}

Kako se koristi?

TSH test je često test izbora za evaluaciju funkcije tireoidee i/ili simptoma hipertireoidizma ili hipotireoidizma. Često se radi skupa sa T4. Drugi tireoidni testovi mogu uključiti i T3 i tireoidna antitijela 8ako se sumnja na autoimuno oboljenje štitnjače).

TSH testiranje se koristi za:

 • Dijagnostiku poremećaja tireoidee kod osoba sa simptomima
 • Skrining novorođenčadi
 • Monitoring nadomjesne terapije
 • Dijagnostika i monitoring problema sa fertilitetom kod žena
 • Pomoć u evaluaciji funkcije hipofize
 • Skrining odraslih za poremećaje štitne žlijezde iako experti imaju podjeljenja mišljenja o tome ko ima koristi od skrininga i u kojoj dobi početi.

Kada se radi?

Ljekar može uraditi TSH test kada osoba ima simptome hiper ili hipotireoidizma i/ili kada osoba ima uvećanu tireodnu žlijezdu.
Znaci i simptomi hipertireoidizma uključuju:

 • Tahikardija
 • Anksioznost
 • Gubitak težine
 • Poremećaj spavanja
 • Tremor ruku
 • Slabost
 • Proliv (ponekad)
 • Osjetljivost na svjetlo
 • Oči: podbuhlost oko očiju, suhoća, iritacija i u nekim slučajevima egzoftalmus.

Simptomi hipotireoidizma:

 • Dobijanje na težini
 • Suha koža
 • Obstipacija
 • Netolerancija na hladnoću
 • Podbuhlost
 • Gubitak kose
 • Neregularne menstruacije

Može se raditi u intervalima kao monitoring efektivnosti tretmana. TSH skrining se rutinski provodi u SAD kod novorođenčadi kao dio novorođenačkog skrining programa.

Američka asocijacija za štitnu žlijezdu i Američka asocijacija Kliničkih endokrinologa uveli su u kliničku praksu 2012 preporuku o skriningu za hipotireoidizam koji bi se trebao razmotriti kod pacijenata preko 60 godina.

Šta rezultat znači?

Visok TSH često znači slabu aktivnost tireoidne žlijezde koja neadekvatno odgovara na stimulaciju sa TSH zbog akutne ili hronične disfunkcije tireoidee. Rijetko, visok TSH može značiti problem sa hipofizom kao npr tumor koji produkuje velike količine TSH. Visok TSH može se pojaviti i kod osoba sa već poznatim poremećajem štitnjače ili kod osoba sa odstranjenom štitnjačom koje primaju male doze hormona štitnjače.

Nizak TSH može predstavljati preveliku aktivnost štitnjače (hipertireoidizam) ili prevelike količine lijekova (hormona štitnjače). Rijetko nizak TSH može predstavljati oštećenje hipofize te se ne produkuju dovoljne količine hormona.

Bilo nizak ili visok nivo TSH dovodi ili do povećane ili smanjene količine hormona štitnjače. Abdnoramalan TSh obično je praćen sa dodatnim testiranjem da bi se istražio uzrok povećanja ili smanjenja.

Naredna tabela sumira rezultate testa i njihov potencijalni značaj:

TSH

T3

T4

INTERPRETACIJA

Visok

Normalan

Normalan

Blagi (subklinički) hipotireoidizam

Visok

Nizak

Nizak ili normalan

Hipotireoidizam

Nizak

Normalan

Normalan

Blagi (subklinički) hipertireoidizam

Nizak

Visok ili normalan

Visok ili normalan

Hipertireoidizam

Nizak

Nizak ili normalan

Nizak ili normalan

Ne-tireoidna bolest; rijetki hipofizni (sekundarni) hipotireoidizam

Da li je potrebno još nešto znati?

Mnogi lijekovi uključujući aspirin i hormone štitnjače (terapija) mogu uticati na rezultate testa i o njihovoj upotrebi treba obavjestiti ljekara prije testiranja.
Kada se započne terapija hormonima štitnjače važno je sačekati najmanje 1-2 mjeseca prije kontrole nalaza.

Izrazit stres i akutna bolest mogu uticati na TSH rezultate i rezultati mogu biti niski tokom prvog trimestra trudnoće.

{tab Česta pitanja}

1. Da li se TSH testira tokom trudnoće?

Ljekari kod asimptomatskih žena ne rade testiranje, ali one sa simptomima i poznatim oboljenjem štitnjače trebaju se testirati u intervalima da bi se detektovao ili evaluirao hipertireoidizam ili hipotireoidizam.

2. Da li se može nešto učiniti da bi se povisio ili snizio nivo TSH?

Općenito TSH ne reaguje na promjenu životnog stila.

3. Šta je treća generacija TSH i ultrasenzitivni TSH?

Oba termina povezani su sa evolucijom TSH testa. Tokom vremena senzitivni i specifični TSH test se razvio. Mnoge laboratorije sada koriste III generaciju/ultrasenzitivni TSH test. Ova nova verzija je oko 100x senzitivnija od prve generacije TSH testa.

{/tabs}

Be the first to comment

Leave a Reply