ASTO

Poznat i kao: ASO, ASLO
Formalin naziv: Titar Antistreptolizina O
Povezani testovi: anti-DNAsa-B

{tab Ukratko}

Zašto se testirati?

Kao pomoć u određivanju da li je osoba imala nedavnu infekciju Streptokokom iz grupe A, kao pomoć u dijagnostici post-streptokoknih sekvela reumatske groznice i glomeulonefritisa.

Kada se testirati?

Kada osoba ima povišenu tjelesnu temperaturu, bol u prsima, nedostatak zraka, otok ili druge simptome povezane sa reumatskom groznicom ili glomerulonefritisom, posebno kada je osoba imala nedavno upalu grla ali nisu urađeni testovi ili bris guše koji bi dokazali infekciju streptokokom grupe A.

Uzorak?

Venska krv.

Priprema za test?

Nije potrebna.

{tab Uzorak}

Šta se testira?

Ovaj test mjeri količinu antistreptolizina O (ASTO) u krvi. ASTO je antitijelo protiv streptolizina O, toksin koji proizvode bakterije : Streptokok grupe A. ASTO i anti-DNaza B su najčešće od nekoliko antitijela koja organizam proizvodi kao odgovor na infekciju streptokokom grupe A.

Grupa A streptokoka (Streptococcus pyogenes) je bakterija odgovorna za uzrokovanje streptokokne upale grla. U većini slučajeva, streptokokne upale grla se identificiraju, liječe se antibioticima i infekcija se razriješi. Kada streptokokna infekcija ne uzrokuje vidljive simptome, prođe neliječena ili se liječi neadekvatno, mogu se ponekad razviti post-streptokokne sekvele (reumatska groznica i glomerulonefritis), posebno kod djece. Ove komplikacije su postaje manje česte u SAD zbog rutinskog testiranja, ali se i dalje javljaju. Uzrokuju simptome kao što je povišena tjelesna temperature, gubitak daha, palpitacije, smanjeno izlučivanje urina i krvav urin. Mogu oštetiti srce i uzrokovati akutnu bubrežnu disfunkciju, otok zglobova i visok krvni pritisak. Obzirom da se ovi simptomi mogu javiti i kod drugih stanja, ASTO test se koristi da bi se odredilo da li su simptomi posljedica streptokokne infekcije.

Kako se prikuplja uzorak za testiranje?

Uzorak se dobija iz venske krvi.

Da li još neka priprema potrebna da bi se obezbjedio kvalitet testa?

Nije potrebna priprema.

{tab Test}

Kako se koristi?

ASTO test se primarno radi sam ili skupa sa anti-DNaza B kao pomoć u određivanju da li je osoba imala nedavnu streptokoknu infekciju. U većini slučajeva streptokokne infekcije se identificiraju i tretiraju sa antibioticima i infekcija se razriješi. U slučajevima gdje ne uzrokuje jasne simptome i/ili prođe ne liječen, poststreptokokne sekvele (reumatska groznica i glomerulonephritis) mogu se razviti kod nekih pacijenata, posebno kod mlađih. Test se radi kod osoba sa simptomima koji upućuju na reumatsku groznicu ili glomerulonefritis i ima podatak o nedavnoj upali grla ili potvrđenoj streptokoknoj infekciji. Obzirom da je incidenca post-streptokoknih komplikacija smanjena u SAD tako je i upotreba ASTO testa.

Kada se radi?

ASTO test se radi kada osoba ima simptome koji upućuju ljekara da posumnja da su zbog predhodne streptokokne infekcije. Radi se kada se simptomi razvijaju, obično u sedmicama nakon upale grla ili infekcije kože. Test se može raditi dva puta tokom 10-14 dana da bi se odredilo da li nivo antitijela raste, pada ili ostaje isti.

Neki od simptoma reumatske groznice su:

 • Povišena tjelesna temperatura
 • Otok zglobova i bol u više od jednog zgloba, naročito skočnim zglobovima, koljenima, laktu, ručnim zglobovima, ponekad migrira sa jednog na drugi zglob.
 • Mali, bolni čvorići pod kožom.
 • Brzi, nekontrolisani pokreti (Sydenham's chorea)
 • Osip
 • Ponekad nastane carditis (upala srca); ne mora davati simptome, ali može dovesti do kratkoće daha, palpitacija ili bol u prsima.

Neki od simptoma glomerulonefritisa uključuju:

 • Smanjena energija
 • Smanjena diureza
 • Krvav urin
 • Osip
 • Bol u zglobovima
 • Otok
 • Visok krvni pritisak

Ovi simptomi se mogu vidjeti i kod drugih stanja.

Test se može uraditi dva puta, sa uzorcima prikupljenim u razmaku od dvije sedmice, za titar ASTO u akutnoj i u fazi oporavka. Radi se da bi se odredilo da li nivo antitijela raste, pada ili ostaje isti.

Šta znači rezultat?

ASTO antitijela se proizvode oko sedmicu do mjesec nakon inicijalne streptokokne infekcije. Maksimalni ASTO nivo je oko 4-6 sedmica nakon bolesti i potom opada, ali ostaje detektibilan nekoliko mjeseci nakon streptokokne infekcije.

Ako je test negativan ili ako je ASTO prisutan u veoma malim koncentracijama, tada testirana osoba najvjerovatnije nije imala nedavnu infekciju streptokokom, posebno ako je uzorak negativan, a uzet je 10-14 dana poslije infekcije i ako je anti-DNaza B test takođe negativan. Mali procenat osoba sa post-streptokoknim komplikacijama neće imati povišen ASTO.

Ako je ASTO visok ili u porastu, onda je najvjerovatnije postojala nedavna infekcija streptokokom. ASTO koji je inicijalno visok a potom opada upućuje na to da je infekcija postojala i da je u prolazu.

ASTO test ne može predvidjeti komplikacije koje će se desiti nakon streptokokne infekcije, niti može predvidjeti tip ili težinu bolesti. Ako su simptomi reumatske groznice ili glomerulonefritisa prisutni, povišen nivo ASTO može se koristiti kao pomoć u potvrdi dijagnoze.

Postoji li još nešto što bi se trebalo znati?

Neki antibiotici i kortikosteroidi mogu smanjiti nivo ASTO.

{tab Česta pitanja}

1. Može li se ASTO koristiti za postavljanje dijagnoze streptokokne upale grla?

Bris guše ili brzi streptokokni test je najbolja metoda u dijagnozi streptokoknog faringitisa. Važno je da streptokokna upala grla bude brzo identificirana i tretirana da bi se izbjegle komplikacije i da bi se izbjegao prenos infekcije drugim osobama. Obzirom da se ASTO ne pojavljuje namanje sedmicu dana od upale, ne koristi se za dijagnozu akutne infekcije.

2. Ako mi je potvrđena dijagnoza streptokoka, da li se ASTO uvijek radi?

Ne. ASTO test se samo radi kada osoba ima simptome koji upućuju na mogući razvoj post-streptokoknih komplikacija, a nije urađena kultura kao potvrda predhodne infekcije sa streptokokom. Mnoge osobe nemaju ove komplikacije, te se ASTO ne radi rutinski.

{/tabs}

Be the first to comment

Leave a Reply