LDH

Poznat i kao: LD; Laktat dehidrogenaza; laktična dehidrogenaza; ukupni LDH; LDH izoenzimi
Formalni nazivi: Laktat dehidrogenaza, ukupna i izoenzimi
Povezani testovi: CK, CK-MB, Troponin, Mioglobin, Haptoglobin, Panel za jetru, Tumorski markeri

{tab Ukratko}

Zašto se testirati?

Kao pomoć u identifikaciji uzroka i lokacije oštećenja tkiva u organizmu i za monitoring progresa bolesti; kao pomoć u određivanju stadija, prognoze i odgovora na terapiju tumora testis i drugih tumora porijeklom od germinalnih ćelija.

LDH je povišen u različitim stanjima, očitujući time široku distribuciju u tkivima. Koristio se kao pomoć u dijagnozi i monitoring srčanog udara, ali troponin je uveliko zamjenio LH u ovoj ulozi.

Kada se testirati?

Zajedno sa drugim testovima kada Vaš ljekar posumnja na akutno ili hronično stanje koje uzrokuje oštećenje tkiva ili stanica i želi da identificira izvor oštećenja i monitoring problema; ponekad kada osoba ima karcinom testis ili drugi tumor germinalnih ćelija.

Uzorak?

Uzorak venske krvi.

Priprema za test?

Nije potrebna.

{tab Uzorak}

Šta se testira?

LDH je enzim koji se nalazi u skoro svim stanicama organizma, ali obično je samo mala količina detektabilna u krvi. LDH se otpušta iz ćelija u cirkulaciju kada su stanice oštećene ili uništene. Zbog ovoga, LDH se može koristiti kao opšti marker kod povrede stanica.

Povećanje LDH može se mjeriti ili kao ukupni LDH ili kao LDH izoenzimi. Ukupni LDH je prosječna mjera pet različitih LDH izoenzima. Izoenzimi su blago različite molekularne verzije LDH enzima. Ukupni LDH pokazuje prisustvo oštećenja tkiva ali se ne može koristiti u identifikaciji uzroka ili lokacije.

Iako postoji preklapanje, svaki od pet LDH izoenzima teži da se koncentrira u specifičnim tkivima. Zbog ovoga, mjerenje zasebno LDH izoenzima može se koristiti, skupa sa drugim testovim, u identifikaciji obojenja ili stanja koje uzrokuje oštećenje ćelija i kao pomoć u identifikaciji tkiva ili organa koji su zahvaćeni.

Uopšteno lokacije izoenzima su:

 • LDH-1: srce, eritrociti, bubrezi, germinalne ćelije
 • LDH-2: srce, eritrociti, bubrezi (manje količine nego LDH-1)
 • LDH-3: pluća i druga tkiva
 • LDH-4: leukociti , limfni čvorovi, mišići, jetra (manje količine nego LDH-5)
 • LDH-5: jetra, skeletni mišići

Dok su svi izoenzimi prikazani ukupnim LDH, LDH-2 obično čini najveći procenat.

Kako se uzima uzorak?

Uzorak krvi se dobija iz vene.

Da li još neka priprema potrebna da bi se obezbjedio kvalitet testa?

Nije potrebna priprema.

{tab Test}

Kako se koristi?

Trenutno glavna upotreba LDH je kao opšteg indikatora postojanja i težine akutnog i hroničnog oštećenja tkiva i ponekad i kao monitoring progresivnog stanja kao oboljenje bubrega, jetre i nekih karcinoma. Može se koristiti kao tumorski marker za karcinom testisa i drugih tumora germinalnih stanica kao karcinom ovarija kao pomoću u stupnjevanju, određivanje prognoze i monitoring tretmana drugih karcinoma kao limfomi, melanoma,neuroblastomi.

LDH se koristio za pomoć u dijagnostici i monitoring srčanog udara ali troponin je zamjenio potpuno ovu ulogu LDH. LDH izoenzimi mogu se koristiti diferencijalno dijagnostički kao pomoć u određivanju koji organ je zahvaćen.

Kada se radi?

Ukupni LDH može se raditi skupa sa drugim testovima kao skrining kada ljekar sumnja na neku vrstu oštećenja stanice ili tkiva. Ako ukupni LDH je povišen, onda LDH izoenzimi ili češće drugi testovi kao ALT, AST ili ALP mogu se raditi kao pomoć u dijagnozi i u određivanju koji organ je oštećen. Jednom kada je akutni ili hronični problem dijagnosticiran, ukupni LDH može se raditi u intervalima za monitoring progresa i/ili rezolucije bolesti.

LDH može se povremeno raditi za monitoring oštećenja uzrokovanog traumom mišića i kao pomoć u identifikaciji hemolitičke anemije. Hemolitička anemija je uzrokovana pucanjem eritrocita bilo zato što su neobično osjetljivi ili zato što ih nešto mehanički oštećuje kao arteficijalna srčana valvula.

LDH može se raditi kada osoba ima karcinom testisa ili drugi tumor germinalnig stanica kao pomoć u stupnjevanju, određivanju prognoze i odgovora ne terapiju. LDH i LDH izoenzimi mogu se povremeno raditi skupa sa CK i CK-MB kada osoba ima simptome srčanog udara, ali ovo je rijetko. U većini slučajeva danas, troponin se radi skupa sa CK i CK-MB umjesto LDH.

Šta rezultat znači?

Povišen LDH i promjene u odnosu LDH izoenzima obično ukazuje na oštećenje tkiva. LDH će biti u porastu kada destrukcija stanica počne, maksimum nakon nekog vremena i potom opada. Npr., kada osoba ima srčani udar, nivo ukupnog LDH u krvi će rasti unutar 24-48h, maksimum unutar 2-3 dana, potom opadanje do normalnih vrijednosti unutar 10-14 dana. lDH je povišen u raznim stanjima.

Povišen LDH se vidi kod:

 • Cerebrovaskularnog udara
 • Hemolitičke anemije
 • Perniciozne anemije (megaloblastna anemija)
 • Infekcija kao infektivna mononukleoza, meningitis, encephalitis, HIV
 • Intestinalne i plućne infekcije
 • Oboljenje bubrega
 • Oboljenje jetre
 • Mišićna distrofija
 • Pankreatitis
 • Prelomi kostiju
 • Karcinom testis, limfomi i drugi karcinomi

Visok LDH predictor lošijeg ishoda za oboljele od carcinoma testis ili drugih tumora germinalnih stanica.

Kod nekih hroničnih i progresivnih stanja i nakon uzimanja nekih lijekova , umjereno povišen LDH može perzistirati.

Nizak ili normalan nivo LDH obično ne predstavlja problem. Nizak LDH ponekad se vidi kada osoba uzme prevelike količine vitamin C.

Da li je potrebno još nešto znati?

Povišen LDH se može vidjeti kod uzimanja nekih lijekova kao anestetici, aspirin, narkotici, prokainamidi, alcohol.
Mnoga stanja mogu uticati na rezultate LDH što ne uzrokuje obavezno zabrinutost. Npr.

 • Aktivno vježbanje može uzrokovatiprolazno povišenje LDH
 • Hemoliza uzorka krvi može uzrokovati lažno pozirivan rezultat. Ovo se može desiti ako se za uzorkom rukuje grubo ili se čuva na ekstremnim temperaturama ili se teško dobio uzorak.
 • Ako je broj trombocita povišen, LDH može biti visok i nije odraz stvarnog nivoa LDH.

{tab Česta pitanja}

1. Zašto bi više od jednog izoenzima LDH bio povišen?

Nekoliko LDH izoenzima može biti povišeno u isto vrijeme ako je više od jednog organa zahvaćeno, npr. U slučaju da osoba koja ima upalu pluća , odjednom ima srčani udar. Drugi primjer , više od jednog LDH izoenzima može rasti ako osoba ima progresivno oboljenje kao metastaze koje zahvataju više organa. Iako su različiti izoenzimi LDH koncentrirani u specifičnim tkivima, postoje i neka preklapanja. Jedan uzork može povisiti nekoliko ih do određenog stepena. Npr., aktivno vježbanje može prolazno povisiti LDH-1, LDH-2 i LDH-5.

2. Ako LDH test nije specifičan, kako može biti klinički koristan?

LDH test može biti koristan ljekaru kao upozorenje jer ukazuje na povredu stanica. Slično kao i CRP (C-reaktivni protein) koji upozorava ljekara da negdje u tijelu postoji inflamacija.

3. Postoji li nešto kako bi se smanjio nivo LDH?

Ne, LDH je indicator povrede koji će se normalizirati kada se riješi stanje koje uzrokuje oštećenje ćelija. Kod osoba sa hroničnim stanjima is a oštećenjem tkiva, kao kod oboljenja jetre, tada povišen LDH može perzistirati.

4. Da li se LDH može mjeriti igdje osim u krvi?

Da, ponekad se određivanje LDH radi u urinu, likvoru ili drugim tečnostima u svrhu detekcije stanja koja utiču na različita mjesta u tijelu. Npr. Može se raditi u likvoru kao pomoć u detekciji bakterijskog meningitisa.

{/tabs}

Be the first to comment

Leave a Reply