Urinarni proteini kao biomarkeri bubrežnog karcinoma

Povišene vrijednosti dva urinarna proteina, kod pacijenata oboljelih od bubrežnog karcinoma, (papilarni karcinom bubrežnih stanica, (papillary renal cell carcinoma or RCC), mogu poslužiti kao biomarkeri za rano otkrivanje pomenute bolesti.

Uspješnost liječenja ove vrste karcinoma obično zavisi od ranog otkrivanja bolesti. Ukoliko se bolest ne dijagnosticira na vrijeme, 80% oboljelih umire unutar pet godina.

Karcinom bubrega vrlo često bude sasvim slučajno otkriven ako pacijent iz nekog razloga uradi CT ili MR pregled. Ove vrste pretraga ne mogu poslužiti kao skrining metode jer ne mogu jasno diferencirati maligne od benignih masa u bubregu.

Istraživači Medicinskog fakulteta, Washington, USA, kao potencijalne biomarkere za karcinom bubrega, razmatraju dva proteina, akvaporin-1 (AQP1) i perilipin-2 (PLIN2).

Gen AQP1 kodira akvaporin koji djeluje kao integralni membranski protein. Građom je sličan proteinima bubrežnih kanala i ima ga dosta u eritrocitima i renalnim tubulima.
Protein kodiran genom PLIN2, pripada porodici perilipina i može biti uključen u razvoj i održavanje masnog tkiva. Nije ograničen samo na adipocite kao što se prije mislilo već se nalazi u različitim tkivima te može poslužiti kao marker u različitim tipovima bolesti.

Istraživači su za studiju koristili ELISA test za mjerenje AQP1 te Western blot postupak za mjerenje PLIN2 u uzorcima urina uzetih od 720 pacijenata kojima je rutinski rađen CT abdomena (screening stanovništva), 80 koji su u zdravoj kontrolnoj grupi, te od 19 pacijenata sa patohistološki potvrđenom dijagnozom RCC-a.

Rezultati su pokazali da su koncentracije urinarnih proteina AQP1 i PLIN2 bile značajno veće kod 19 pacijenata sa potvrđenom dijagnozom RCC-a u odnosu na koncentracije istih proteina kod druge dvije grupe ispitanika. Tri od 720 pacijenata kojima je rađen rutinski CT abdomena su također imali povišene razine oba proteina. Kod dva od tih pacijenata je naknadno dijagnosticiran karcinom bubrega. Razine dvaju pomenutih proteina nisu povišene u urinu pacijenata s drugim tipovima bolesti bubrega.

Veliki broj pacijenata i ne znaju da boluju od karcinoma bubrega dok ne uoče simptome kao što su krv u mokraći, kvržicu ili bol u području trbuha, otekline u gležnjevima ili dok ne osjete ekstremni umor”, rekao je prvi autor, Dr. Jeremiah J. Morrissey, profesor anesteziologije na Washington University School of medicine. “A tada, često je prekasno za izlječenje.
Metastatski karcinom bubrega je vrlo teško liječiti, a ako se bolest otkrije nakon što su pacijenti razvili simptome, oni gotovo uvijek već tada imaju i metastaze. Nadamo se da će se u neko skorije vrijeme, na osnovu ovih saznanja, razviti test koji će identificirati oboljenje u vrijeme kada se ono može lakše tretirati. “

Studija je objavljena u 19. marta 2015, u on-line izdanju onkološkog časopisa JAMA.

Be the first to comment

Leave a Reply