No Picture
Testovi

GGT

6 Aprila, 2014 0

Poznat kao: Gama-Glutamil Transpeptidaza, GGTP; Gama – GT; GTPFormalni naziv: Gama-Glutamil TransferazaPovezani testovi: AST; ALT; ALP; Bilirubin; panel jetrenih enzima; Etanol {tab Ukratko} Zašto se testirati? Evaluacija moguće bolesti jetre ili oboljenja žučnih puteva ili […]

No Picture
Testovi

LDH

6 Aprila, 2014 0

Poznat i kao: LD; Laktat dehidrogenaza; laktična dehidrogenaza; ukupni LDH; LDH izoenzimiFormalni nazivi: Laktat dehidrogenaza, ukupna i izoenzimiPovezani testovi: CK, CK-MB, Troponin, Mioglobin, Haptoglobin, Panel za jetru, Tumorski markeri {tab Ukratko} Zašto se testirati? Kao […]

No Picture
Testovi

ASTO

25 Marta, 2014 0

Poznat i kao: ASO, ASLOFormalin naziv: Titar Antistreptolizina OPovezani testovi: anti-DNAsa-B {tab Ukratko} Zašto se testirati? Kao pomoć u određivanju da li je osoba imala nedavnu infekciju Streptokokom iz grupe A, kao pomoć u dijagnostici […]

No Picture
Testovi

T4

6 Marta, 2014 0

Poznat kao: Ukupni T4; Slobodni T4Formalni naziv: TiroksinPovezani testovi: TSH; T3; tiroidni panel, antitijela štitnjače {tab Ukratko} Zašto se testirati? Kao pomoć procjene funkcije štitne žlijezde; kao pomoć u dijagnozi hipotireoidizma ili hipertireoidizma; za skrining […]

No Picture
Testovi

TSH

6 Marta, 2014 0

Poznat kao: TireotropinFormalni naziv: Tireostimulirajući hormonPovezani testovi: T3, T4, Tiroidni panel, Tiroidna antitijela {tab Ukratko} Zašto se testirati? Skrining i kao pomoć u dijagnostici poremećaja štitne žlijezde; monitoring tretmana hipotireoidizma i hipertireoidizma.Kada se testirati? Za […]

No Picture
Testovi

T3

8 Februara, 2014 0

Poznat i kao: ukupni T3, slobodni T3, FT3Formalni naziv: TrijodtironinPovezani testovi: TSH, T4, Tiroidni panel, Tiroidna antitijela {tab Ukratko} Zašto se testirati? Kao pomoć u dijagnozi hipertireoidizma. Kada se testirati? Kada osoba ima abnormalne vrijednosti […]

No Picture
Testovi

PAPA test

8 Februara, 2014 0

Poznat i kao: PAPA razmazFormalni nazivi: Papanicolau bris, Cervikalni bris, Cervikalna/Vaginalna citologijaPovezani testovi: HPV, Trichomonas {tab Ukratko} Zašto se testirati? Skrining za cervikalni karcinom i određene vaginalne i uterine infekcije. Kada se testirati? Žene iznad […]

No Picture
Testovi

Kompletna krvna slika

2 Februara, 2014 0

Poznat i kao: KKS, Hemogram, KKS sa diferencijalnom krvnom slikomFormalni naziv: Kompletna krvna slikaPovezani testovi: Razmaz krvi, Hemoglobin, Hematokrit, Krvna slika (RBC), Leukogram (WBC), Diferencijalna krvna slika (DKS), Broj trombocita, Broj retikulocita {tab Ukratko} Zašto […]

No Picture
Testovi

PSA

18 Januara, 2014 0

Poznat kao: ukupni PSA, slobodni PSA, kompleksni PSAFormalni naziv: Prostata specifični antigen {tab Ukratko} Zašto se testirati? Skrining muškaraca na karcinom prostate ( iako trenutno ne postoji koncenzus o korisšetnju ovog testa za skrining asimptomatskih […]

No Picture
Testovi

Antitijela na acetilholinski receptor – serum

21 Jula, 2012 0

Referentne vrijednosti ≤0.03 nmol/L. Upotreba Dijagnostika i klinički monitoring myasteniae gravis, Lambert-Eaton miastenični sindrom, mikrocelularni karcinom pluća. Opis Kod pacijenata sa myasteniom gravis, ova antitijela ometaju vezivanje acetilholina za receptore na mišićnoj membrani, čime ometa […]