No Picture
Stručni radovi

PAPA test

1 Februara, 2014 0

Uzimanje citološkog razmaza po Papanicolaou je važan test probira sa svrhom ranog otkrivanja i praćenja premalignih i malignih promjena vrata maternice. Redovita godišnja PAPA kontrola smanjuje rizik umiranja od raka vrata maternice za 90%. Točnost […]

No Picture
Stručni radovi

Testiranje na olovo

8 Januara, 2014 0

Dostizanje analitičkih kriterija za identifikaciju izložene djece Prirodno nastao, savitljiv, gust, plavo sivi metal – olovo koristi se kao sirovina za fosilna goriva, boje, baterije, municiju, za lemljenje, cijevi, opremu za zaštitu od zračenja i […]

No Picture
Stručni radovi

Folati

28 Novembra, 2013 0

1960-tih godina prvi put je dokumentovana povezanost između nivoa folata kod trudnica i defekta neuralne cijevi (NTD) kod novorođenčadi. Danas se smatra da je nizak nivo folata, riziko faktor za NTD. 1998 FDA je naredila […]

No Picture
Stručni radovi

Teške kombinovane imunodeficijencije

18 Novembra, 2013 0

Skrining novorođenčadi i još toga…. Teške kombinovane imunodeficijencije (SCID) su grupa genetskih heterogenih poremećaja sa zajedničkim kliničkim fenotipom osjetljivosti na životno-ugrožavajuće infekcije. Ako se ne liječe, većina dojenčadi rođene sa ovom bolesti umru prije navršene […]

No Picture
Stručni radovi

Autoantitijela za Diabetes Tip I

3 Novembra, 2013 0

Predikcija i dijagnostika autoimunog dijabetesa Troškovi za diabetes su 2007. godine dostizali nevjerovatnih 116 milijardi dolara za direktne medicinske troškove i 58 milijardi za indirektne troškove poput invalidnosti, gubitka posla i prerane smrtnosti. Danas, ova […]

No Picture
Stručni radovi

Tireo-stimulirajući hormon, TSH

22 Septembra, 2013 0

Oboljenje štitnjače je često u opštoj populaciji i prevalenca raste sa godinama. Obzirom da znaci simptomi bolesti često nalikuju drugim bolestima, prije početka tretmana ljekari moraju odrediti da li pacijent ima oboljenje štitnjače ili nešto […]

No Picture
Stručni radovi

Markeri pregradnje kostiju

16 Avgusta, 2013 0

Utjecaj standardizacije testova za procjenu i monitoring osteoporoze Osteoporoza, riječ nastala od grčkih riječi koje u prevodu znače kost i pora, je bolest koju karakterizira mala koštana masa i mikro-strukturalno raspadanje koštanog tkiva, koje izaziva […]

No Picture
Stručni radovi

Karcinom jajnika

15 Jula, 2013 0

Trenutni serumski markeri i njihova klinička primjena Američko udruženje za karcinome procjenilo je da se 22.280 novih slučajeva, a 15.500 umrlih od raka jajnika desio u SAD-u 2012. Ova bolest je vodeći uzork smrti od […]

No Picture
Stručni radovi

Antiepileptici: laboratorijsko praćenje terapije

26 Juna, 2013 0

Antiepileptici (AEDs) koji se koriste za tretman epileptičkih napada, danas su među najčešćim lijekovima za koje kliničke laboratorije provode terapijski monitoring lijeka (TDM) (1,2). Prva generacija AEDs – carbamazepine, ethosuximide, phenobarbital, phenytoin, primidone i valproična […]

No Picture
Stručni radovi

Deficijencija α1 antitripsina

23 Maja, 2013 0

Prvi put opisana 1963 god , deficijencija α1 antitripsina (AAT) je potencijalno životno ugrožavajuće autosomno genetsko oboljenje koje može dovesti do ranog razvoja emfizema i/ili oboljenja jetre. Danas, prevalenca deficijencije AAT u SAD je 1 […]