No Picture
Stručni radovi

Srčani troponin

1 Maja, 2013 0

Klinička razmatranja visoko-senzitivnih testova Srčani troponini (cTn) su dosptupni skoro dvije decenije u kliničkim laboratorijama i sada se smatraju zlatnim standardom za biohemijsku detekciju infarkta miokarda (IM). Nadalje, više organizacija je podržalo upotrebu biomarkera i […]

No Picture
Stručni radovi

Fetalni fibronektin

18 Aprila, 2013 0

Marker za predviđanje prijevremenog poroda Uprkos značajnom napretku u liječenju prematuriteta, incidenca prijevremenih poroda (PTB) je porasla za više od 20% od 1990. (Slika 1), i statistika iz 2006 klasificira 12.8% poroda kao preterminske (1). […]

No Picture
Stručni radovi

Celijakija

25 Marta, 2013 0

Navigacija kroz labirint laboratorijskih testova Manjak senzitivnih i specifičnih biomarkera otežava dijagnostiku za neke bolesti. Ali celijakija , bolest tankog crijeva koja je danas četiri puta češća nego prije 50 godina ne spada u ovu […]

No Picture
Stručni radovi

D-Dimer

17 Marta, 2013 0

Neinvazivni trijažni test za pacijente sa suspektnom dubokom venskom trombozom Duboka venska tromboza (DVT) se javlja kod više od 250.000 ljudi u SAD-u svake godine. Konkretno, trudnice, starije osobe i bolesnici s malignitetom imaju povećan […]

No Picture
Stručni radovi

BNP

2 Marta, 2013 0

Koliko je važan ovaj biomarker u dijagnostici srčanog zatajenja? Srčano zatajenje je značajan zdravstveni problem u SAD, sa više od milion hospitalizacija i oko 3.4 miliona ambulantnih pregleda godišnje, što košta najmanje 37 milijarde dolara. […]

No Picture
Stručni radovi

Imunosupresivi

11 Februara, 2013 0

Praćenje terapije imunosupresivima Širom svijeta, svake godine, 50.000 bolesnika je podvrgnuto transplataciji organa, od kojih su više od polovice transplantacije bubrega. Ostali transplantirani organi su jetra, srce, pluća, gušterača, i crijeva. Nastojanja u prevenciji akutnog […]

No Picture
Stručni radovi

Hemolitičko–uremijski sindrom

6 Februara, 2013 0

Dijagnostika i tretman E.coli 0157:H7 Jedna od nekoliko trombotičnih mikroangiopatija , hemolitičko-uremijski sindrom (HUS) je karakteriziran trijasom : trombocitopenija, hemolitička anemija i akutna bubrežna insuficijencija. HUS se javlja najčešće kod djece i predstavlja najčešći uzrok […]

No Picture
Stručni radovi

Saliva

21 Januara, 2013 0

Često zaboravljena ali prikladna dijagnostička tekućina Decenijama stomatolozi su mjerili puferski kapacitet pljuvačke i količinu bakterija da bi procjenili rizik nastanka oštećenja zuba (1). Danas naučnici i tehnološki napredak u biohemiji,mikrobiologiji i imunologiji vode ka […]

No Picture
Stručni radovi

Fertilitet

7 Januara, 2013 0

Kako laboratorijski testovi učestvuju u uspješnom liječenju neplodnosti Neplodnost je čest klinički problem koji se javlja kod 15% parova širom svijeta. Prema 2006 National Survey of Family Growth, prosječno 7.4 miliona žena u dobi od […]

No Picture
Stručni radovi

Bubrežni kamenci

28 Decembra, 2012 0

Biohemijske pretrage riziko faktora Incidenca bubrežnih kamenaca, izrazito bolnog urološkog poremećaja povezanog sa značajnim morbiditetom, je u SAD u porastu zadnjih 30 godina. Danas do 12% muškaraca i 5% žena će razviti najmanje jedan bubrežni […]