No Picture
Biokemija

Urinarni proteini kao biomarkeri bubrežnog karcinoma

4 Aprila, 2015 0

Povišene vrijednosti dva urinarna proteina, kod pacijenata oboljelih od bubrežnog karcinoma, (papilarni karcinom bubrežnih stanica, (papillary renal cell carcinoma or RCC), mogu poslužiti kao biomarkeri za rano otkrivanje pomenute bolesti. Uspješnost liječenja ove vrste karcinoma […]

No Picture
Hematologija

Britanski vodiči za Hematologiju

12 Maja, 2014 0

BRITISH COMMITTEE FOR STANDARDS IN HAEMATOLOGY revidira svoje vodiče svakih 6 mjeseci. Vodiči su važni jer sumariziraju i sistematiziraju trenutno najbolju praksu, te poboljšavaju svakodnevnu medicinsku praksu standardizacijom radnog procesa. Vodiče možete naći ovdje: http://www.bcshguidelines.com/4_HAEMATOLOGY_GUIDELINES.html

No Picture
Biokemija

Testovi na trudnoću evaluirani u ranom stadiju trudnoće

6 Maja, 2014 0

Predominantna varijanta hormona humani korionski gonadotropin (hCG) u urinu , hCG β core fragment (hCGβcf ), uzrokuje lažno negativne rezultate kod kvalitativnih point-of care (POC) uređaja, pokazuje istraživanje. U bolničkim uvjetima, neuspješna detekcija trudnoće može […]

No Picture
Biokemija

NGAL obećava kao rani marker akutnog oštećenja bubrega

20 Aprila, 2014 0

Biomarker bolesti bubrega poznat kao lipokalin povezan s neutrofil gelatinazom (NGAL) dobiva pažnju kao rani, tačan pokazatelj akutnog oštećenja bubrega (AKI) Nakon uspješne upotrebe u nedavnom istraživanju. Nalaz je značajan jer sugerira da test krvi […]