No Picture
Biokemija

Kombinirani testovi obezbjeđuju bolju dijagnozu astme

10 Oktobra, 2013 0

Frakcija izdahnutog nitričnog oksida (Fraction of Exhaled Nitric Oxide, FENO) i broj eozinofila u krvi, koji su markeri lokalne i sistemske eozinofilne inflamacije, povećani su kod pacijenata sa astmom. Mjerenje koncentracije izdahnutog nitričnog oksida danas […]

No Picture
Biokemija

Cyclodextrin eliminira interferenciju lipida sa krvnim testovima

5 Septembra, 2013 0

Interferencija lipida može značajno utjecati na preciznost mnogih laboratorijskih testova, neovisno o proizvođaču aparata. Konvencionalni tretman viška masti ili lipida u krvnom uzorku uključuje ultracentrifugiranje uzoraka na približno 199 000 x g da bi se […]

No Picture
Patologija

Novi marker za karcinom debelog crijeva

13 Avgusta, 2013 0

Novo otkriće bi moglo imati važnu ulogu u određivanju kojim pacijentima sa karcinomom debelog crijeva bi bila potrebna kemoterapija. Otkriće je bazirano na proteinu nazvanom FOXO3. Naučnici su otkrili da pacijenti sa niskim novoom ovog […]

No Picture
Patologija

Razvijen novi test za otkrivanje raka mokraćnog mjehura

14 Jula, 2013 0

Britanski naučnici razvili su novi test za otkrivanje raka mokraćnog mjehura koji detektira “miris” raka mokraćnog mjehura u urinu. Naime, novi test zahvaljujući senzoru otkriva gasovite hemikalije koje su prisutne u urinu kod raka mokraćnog […]

No Picture
Biokemija

Test krvi predviđa rizik za razvoj Diabetes Mellitus Tip 1

8 Jula, 2013 0

Tip 1 dijabetesa obično ima preklinički fazu, koju karakteriziraju cirkulirajuća antitijela na otočiće, ali omjer progresije u dijabetes nakon serokonverzije u antitijela na otočiće je još uvijek nejasan. Dijabetes melitus tip 1 se može javiti […]

No Picture
Mikrobiologija

Test viralnog prerastanja razvijen za latentni HIV

16 Juna, 2013 0

Razvoj jednostanvnijeg testa za latentni rezervoar virusa humane imunodeficijencije (HIV) je identificiran kao glavni prioritet u proučavanju sindroma stečene imunodeficijencije (AIDS). Brzi test viralnog prerastanja koji kvantificira učestalost stanica koje mogu otpustiti virus sposoban za […]

No Picture
Biokemija

Rani biomarker za aterosklerozu?

10 Juna, 2013 0

Proinflamatorni protein koji je previše eksprimiran u endotelnim stanicama kod pacijenata sa bolešću koronarnih arterija doprinosti ranom razvooju ateroskleroze. Nivoi ovog proteina u krvi povećavaju se kod pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima, kao i kod osoba […]

No Picture
Biokemija

Neinvazivni test za kolorektalni karcinom

14 Maja, 2013 0

Novi neinvazivni test za skrining kolorektalnog karcinoma (CRC) pokazao je visoku senzitivnost za detekciju kolorektalnih maligniteta. Test mjeri različite oblike promjene DNA, kao što su metilacija i mutacije, zajedno sa mjerenjem okultne krvi u fecesu. […]