No Picture
Stručni radovi

Autoantitijela za Diabetes Tip I

3 Novembra, 2013 0

Predikcija i dijagnostika autoimunog dijabetesa Troškovi za diabetes su 2007. godine dostizali nevjerovatnih 116 milijardi dolara za direktne medicinske troškove i 58 milijardi za indirektne troškove poput invalidnosti, gubitka posla i prerane smrtnosti. Danas, ova […]

No Picture
Biokemija

Test krvi predviđa rizik za razvoj Diabetes Mellitus Tip 1

8 Jula, 2013 0

Tip 1 dijabetesa obično ima preklinički fazu, koju karakteriziraju cirkulirajuća antitijela na otočiće, ali omjer progresije u dijabetes nakon serokonverzije u antitijela na otočiće je još uvijek nejasan. Dijabetes melitus tip 1 se može javiti […]

No Picture
Vijesti iz struke

FDA je odobrila nove test trakice za mjerenje glukoze

3 Juna, 2010 0

US FDA (Food and Drug Administration) je odobrila nove test trakice za mjerenje glukoze (FreeStyle Lite; Abbott Diabetes Care) da bi pomogla pacijentima bolje praćenje diabetesa uz minimalnu interfernecu sa drugim šećerima. Određivanje glukoze pomoću […]