No Picture
Genetika

Identificiran genetski faktor rizika za rak grla?

1 Novembra, 2010 0

Pronađena su tri nova lokusa za prijemčivost na karcinom nazofarinksa u jednoj sveobuhvatnoj studiji genoma. Ovo otkriće bi se moglo upotrijebiti za skrining populacija s visokim rizikom, što bi bilo efektivno u ranom dijagnosticiranju ove […]

No Picture
Izdvajamo

Novi testovi u ponudi Abbott Diagnostics

14 Maja, 2010 0

ARCHITECT Urinarni NGAL Lipokalin udružen sa neutrofilnom gelatinazom (Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin – NGAL) Fiziološko/Patofiziološko djelovanje Lipokalin udružen sa neutrofilnom gelatinazom (NGAL) je protein iz superfamilije lipokalina prvobitno izolovan iz aktiviranih neutrofila. NGAL, mala molekula […]

No Picture
Patologija

Vrijednost farmakogenetičkog testiranja karcinoma

5 Aprila, 2010 0

U skladu sa članovima Medicare savjetodavne komisije, neki farmakogenetski testovi za karcinom su efikasni, dok drugi još uvijek zahtijevaju više činjenica da bi se dokazala njihova vrijednost. Medicare Evidence Development & Coverage Advisory Committee (MEDCAC) […]

No Picture
Biokemija

Novi dijagnostički marker za karcinom dojke

14 Maja, 2009 0

Znanstvenici sa University of Texas M.D. Abderson Cancer Center su opisali novi gen DEAR1, koji se genetički mijenja mutacijom i delecijom kod karcinoma dojke, te može poslužiti kao novi dijagnostički marker za karcinom dojke.Svake godine, […]