No Picture
Kongresi i događaji

3. Kongres Nefrologa Bosne i Hercegovine

15 Februara, 2010 0

3. KONGRES NEFROLOGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM 5-7. 05. 2010, Holiday Inn, Sarajevo, BiH www.nephro.ba CME KURS: NOVO U NEFROLOGIJI I DIJALIZI 08.05.2010. Holiday Inn, Sarajevo, BiH

No Picture
Kongresi i događaji

1. Kongres patologa BIH s međunarodnim učešćem

27 Novembra, 2007 0

U periodu 13-15 maj 2007. g. u Tuzli će se održati I. Kongres patologa BiH s međunarodnim učešćem. Ugledni pozvani predavači iz zemlje i svijeta prezentirati će savremena dostignuća u ključnim oblastima patologije.