No Picture
Genetika

Molekularni skrining test detektira kolorektalni kancer

14 Oktobra, 2010 0

Skrining esej ribonukleinskih kiselina (RNA) detektira većinu kolorektalnih karcinoma sa dobrom specifičnošću i senzitivnošću. Uzorci krvne plazme, sakupljeni od pacijenata u ranoj, resektibilnoj fazi (Faza II) kolorektalnog karcinoma i od spolno i dobno odgovarajućih zdravih […]