No Picture
Patologija

Testiranje genskih mutacija ključno za prognozu kancera

24 Januara, 2011 0

Histološki uzorci pacijenata sa kolorektalnim karcinomom (CRC) mogu biti testirani na genske mutacije, što će omogućiti liječnicima da odrede terapiju i prognozu. Formalin-fiksirana parafin-uklopljena (FFPE) tkiva, na slajdu ili u bloku, mogu biti testirana na […]

No Picture
Biokemija

Skrining krvnog uzorka na cističnu fibrozu

7 Septembra, 2010 0

Novi dijagnostički test simultano vrši skrining pojedinačnog krvnog uzorka na cističnu fibrozu koju uzrokuju genetske mutacije, a odredjuje do 60 uzoraka na sat. Sveobuhvatan i fleksibilan test na cističnu fibrozu (CF) će se koristiti za […]

No Picture
Imunologija

Genetske mutacije mogu povećati autoimunost

6 Marta, 2008 0

Naučnici su otkrili da mutacija DNA poznatim rekombinantnim mehanizmom može dovesti do nagle pojave autoimuniteta i ekspresije autoreaktivnih antitijela, molekula koje napadaju domaćina, a što je otkriveno kod životinjskih stanica. Nova studija je obilježila ulogu […]