No Picture
Mikrobiologija

Automatski analizator detektira spolno prenosive bolesti

29 Oktobra, 2010 0

Automatizirani sistem imunološkog ispitivanja je proširen tako da uključuje široki spektar zaraznih bolesti. Kontinualni analizator sa slučajnim pristupom sa mogućnošću obrade do 200 testova na sat je posebno dizajniran za optimalnu efikasnost i konsolidaciju u […]

No Picture
Izdvajamo

Proširen panel testova na Immulite-u 2000

10 Juna, 2010 0

Panel testova za automatizirani imunoesejski sistem je proširen za široki spektar infekcijskih bolesti. Propusna moć analizatora je 200 testova na sat, a specifično je dizajniran za optimalnu efikasnost i dobrobit za srednje i velike laboratorije. […]

No Picture
Patologija

Vrijednost farmakogenetičkog testiranja karcinoma

5 Aprila, 2010 0

U skladu sa članovima Medicare savjetodavne komisije, neki farmakogenetski testovi za karcinom su efikasni, dok drugi još uvijek zahtijevaju više činjenica da bi se dokazala njihova vrijednost. Medicare Evidence Development & Coverage Advisory Committee (MEDCAC) […]

No Picture
Laboratorijske tehnologije

Holesterol uveden u skupinu koncentriranih reagenasa

31 Januara, 2010 0

Uvođenje holesterola u skupinu koncentriranih hemijskih reagenasa će rezultirati smanjenim vremenom ciklusa (turnaround time) I povećanjem produktivnosti za visokoprocesivne laboratorije.

No Picture
Literatura

Chernecky&Berger: Laboratorijski testovi i dijagnostičke procedure

31 Decembra, 2009 0

Najnovije, peto izdanje “Laboratorijskih testova i dijagnostičkih procedura” koje su uredile Cynthia C. Chernecky i Barbara J. Berger, donosi vrlo uredno koncipiranu, po alfabetnom redu srijeđenu, indeksiranu i referencama povezanu knjigu, koja može postati nezamjenjivo […]

No Picture
Vijesti iz struke

Termo-stabilna antitijela za in vitro dijagnostiku

10 Decembra, 2009 0

Razvoj termo-stabilnih humanih antitijela, specifičnih za upotrebu u brzim dijagnostičkim testovima na parazite, je u toku.Otpornost na temperaturu i produženi rok upotrebe dijagnostičkih kitova su kritični faktori za poboljšanje kontrole infektivnih bolesti u zemljama u […]