Dade Behring potpisao licencu i sporazum o istraživanju novog koagulacionog testa

Dade Behring je 22.01.2007. godine potpisao ugovor sa Radboud University Nijmegen Medical Centre (RUNMC) o dobivanju ekskluzivnog prava na novi koagulacioni test, koji se zove Nijmegen Hemostasis Assay (NHA). Sporazum o istraživanju dozvoljava Dade Behring-u puno pravo na buduća NHA istraživanja i razvoj.

Hemostaza je kompleksan proces, gdje više komponenti regulira protok krvi i koagulaciju. Koagulacija, fibrinoliza i agregacija trombocita su dijelovi tok procesa. NHA test će se dalje istraživati zbog svoje značajnosti, jer bi mogao objediniti određivanje koagulacionih procesa u jedan test. Ovaj tip testa se najčešće označava kao “globalni” test, tj. potencijalni test za screening velikog raspona koagulacionih poremećaja uključujući trombofiliju i fibrinolitičke abnormalnosti.

Naučne i medicinske ustanove vjeruju da ovakva metodologija može omogućiti kliničarima bolje razumijevanje kompletnog procesa zgrušavanja krvi kod pacijenata. U nekim slučajevima, moguće je eliminisati potrebu za izoliranjem i testiranjem odvojenih komponenata koagulacije. Također vjeruju da će ovakav tip testa oponašati in-vivo proces zgrušavanja krvi u ljudskom organizmu.

Dade Behring Hemostaza (koagulacija i testiranje funkcije trombocita)

Sa više od 30 godina iskustva, kompanija se obavezala na stalan razvoj kaogulacionih testova za procjenu krvarenja i rizika od tromboembolije. Dade Behring je bio “prvi” u industriji koagulacije, uključujući prvi rutinski koagulacioni test, koji je napravljen upotrebom rekombinantnog tkivnog faktora-Innovin (R)-test za protrombinsko vrijeme. Kompanija je također razvila prvi automatizirani ristocetin kofaktor aktivnosti, koji otkriva von Willebrand-ovu bolest, najčešću nasljednu bolest krvarenja.

Be the first to comment

Leave a Reply