PROTEIN C – Rutinski test

Rezultati nedavno provedene studije ukazuju na novu svrhu mjerenja nivoa proteina C u krvi. Studija je obuhvatila istraživanje veze između niskog nivoa proteina C kod operisanih pacijenata primljenih na jedinicu intenzivne njege i rizika od disfunkcije organa, zastoja u radu i/ili smrti. Autori studije su predložili da bi test mogao biti od pomoći pri evaluaciji kritičnih bolesnih pacijenata identificiranjem onih kojima bi rana i odgovarajuća terapija bila od velike koristi.

Protein C se prirodno javlja u krvi i značajna je komponenta interne regulacije koagulacijskog sistema. Kada je nivo proteina C nizak, može doći do formiranja krvnog ugruška. Protein C se najčešće koristi za evaluaciju rizika razvoja krvnog ugruška u venama karlice ili nogu pacijenata, odnosno tromboze. Međutim, nizak nivo proteina C je također udružen sa inflamatornim uslovima, a nađeno je da se značajno smanjuje kod pacijenata sa sepsom. Pacijenti sa sepsom i drugi ozbiljno bolesni pacijenti primljeni na jedinicu intenzivne njege, uključujući one sa traumatskim oštećenjima, imaju povišen rizik od zastoja u radu glavnih organa, kao i pogoršanja uslova. U ovoj studiji, naučnici su istraživali mogućnost da smanjenje koncentracije proteina C može biti indikator za identificiranje onih pacijenata kod kojih je došlo do razvoja ozbiljnijih komplikacija.

Proučavani su operisani pacijenti s jedinice intenzivne njege tokom nekoliko sedmica. Nivo proteina C su mjerili unutar 24 sata, a onda na dnevnoj osnovi. Polovina pacijenata je imala niže vrijednosti od normalnih nivoa, a nivo je kontinuirano opadao unutar slijedeća 2-3 dana, a vratio se u normalne vrijednosti nakon 2 sedmice. Autori studije su uvidjeli da su najkritičnije bolesni pacijenti, koji su imali zastoj rada više organa i koji su umrli, imali najniže nivoe proteina C. Naučnici su zaključili da je studija pokazala opće smanjenje nivoa proteina C kod kritično bolesnih pacijenata i još veće smanjenje kod pacijenata sa sepsom. Oni su objasnili sa su pokazali značajnu vezu između niskog nivoa proteina C i pacijenata sa zastojem rada organa i rizikom od umiranja. Zaključak studije doktori mogu iskoristiti da bi ranije intervenirali i tretirali pacijente sa rekombinantnim formama proteina C i pomogli im u postizanju boljeg zdravstvenog stanja i šansama za preživljavanje.

Be the first to comment

Leave a Reply