Molekularni test za individualizaciju terapije raka dojke

Novi genetski test je dizajniran radi procjene kako će rak dojke odgovoriti na terapiju i na taj način identificirati pacijentice koje mogu adekvatno biti tretirane samo hormonalnom terapijom ili pacijentice koji zahtijevaju hemoterapiju plus hormonalnu terapiju.
Test pod komercijalnim nazivom OncotypeDX razvila je kompanija Genomic Health, Inc. u saradnji sa Nacionalnim Hirurškim i Adjuvantnim projektom za dojku i mokraćni mjehur SAD, mrežom naučnika koji istražuju kancer. Test identificira koji od 21 specifičnog gena je aktivan ili neaktivan u tumoru. Procjenjuje se da ovaj test ima veću preciznost u određivanju rizika recidiva u odnosu na veličinu i stadij tumora i doprinosi procjeni da li će pacijent imati koristi od hemoterapije.

Klinička studija TAILOR (Trial Assigning Individualized Options for Treatment), sponzorirana od strane Nacionalnog instituta za kancer SAD-a uključit će 10 000 žena sa rakom dojke u više od 900 institucija u SAD-u i Kanadi. Pacijentice će biti podijeljene u tri grupe u zavisnosti od zbira bodova recidiva (recurrence score). Ako je zbir bodova veći od 25, pacijetice će dobijati hemoterapiju plus hormonalnu terapiju, što je sadašnja standardna terapija. Ako je zbir manji od 11, pacijentice će dobiti samo hormonalnu terapiju. U slučaju da pacijentice imaju zbir između 11 i 25, one će randomizacijom biti podijeljene u dvije grupe od kojih će jedna dobiti samo hormonalnu, a druga hormonalnu plus hemotrapiju.

Individualizirani terapijski pristup raku dojke je veoma značajan, jer su pacijentice, kojima hemoterapija nije neophodna, na ovaj način pošteđene sporednih efekata hemoterapije. Ova klinička studija će otvoriti vrata drugim sličnim studijama kojima će predmet istraživanja biti tumori drugih organa. Genetsko profiliranje pacijenata s kancerom će svakako imati veliki uticaj na odluke kliničara u individualiziranom terapijskom pristupu.

Izvor: LabMedica International

Be the first to comment

Leave a Reply