Kontrola kvaliteta – novi način komunikacije

Komisija za kontrolu kvaliteta rada UMB BiH nastavlja provođenje Kontrole kvaliteta rada. Kontola će se izvoditi u Institutu za kliničku hemiju i biohemiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Novina je način dostavljanja rezultata kontrole kvaliteta, koji se do sada obavljao putem pošte ili faksa, a koji će se ubuduće morati obavljati elektroničkim putem, preko e-maila. Preuzimanjem formulara u Excel (xls) ili Word (doc) formatu, koje ćemo vam mi pripremiti, moći ćete podatke neposredno ispunjavati u računar i poslati ih. Na ovaj način znatno se olakšava rad sa prispjelim podacima, a i mogućnost greške ljudskog faktora se znatno smanjuje, jer nema dvostrukog ili višestrukog prepisivanja i unosa podataka u računar.

E-mail adresa na koju treba slati podatke je [email protected]

Be the first to comment

Leave a Reply