Osvrt na 2. Međunarodni kongres Udruženja laboratorijskih i sanitarnih tehničara BiH (ULIST BiH)

Kongres je održan od 13. do 17.maja 2009. godine u Neumu. Na Kongresu je prisustvovalo 72, od ukupno 150 prijavljenih članova Udruženja. Na Kongresu je saopšteno preko 30 stručnih radova i izloženo 4 postera. Središnja tema Kongresa je bila : Uticaj hemijskih tvari na zdravlje laboratorijskog osoblja. Autori stručnih radova prikazali su štetnost uticaja različitih hemijskih spojeva svakodnevno prisutnih u laboratoriju, te na zdravlje uposlenika. Laboratorijsko osoblje u kontaktu je sa različitim hemikalijama, svrstanim kao: otrov, zapaljivo i slično (ksilen, sirćetna kiselina, razni stabilizatori testova, formalin i sl.). Njihov kumulativni karakter poslije višegodišnjeg kontakta ima vrlo štetno dejstvo kod uposlenika a ispoljava se kao: različiti oblici anemija, gubitak koncetracije, problemi na respiratornom sistemu, alergijske komplikacije, pa sve do promjena i deformacija kod novorođenčadi laboratorijskog osoblja.

Pored uticaja hemijskih sredstava, sve je veći rizik od infekcije biološkim materijalom (virusi hepatitisa tipa B, C i dr., AIDS, TBC i dr.).

Takođe je konstatovano da su mjere zaštite uposlenika neadekvatne i nedovoljne: pogrešno postavljene laboratorije sa malim i pretrpanim, nedovoljno prozračenim radnim prostorijama.

Zaključeno je i da se radne navike laboratorijskog osoblja moraju mijenjati, kako bi se kroz sistem samozaštite smanjili rizici od štetnih uticaja hemikalija i rizika infekcije prenosnim bolestima. Mora se mnogo više raditi na primjeni zaštitnih rukavica, naočala, kecelja i slično.

Istina, na prostoru Bosne i Hercegovine postoje dobro osmišljene i sa aspekta zaštite osoblja dobro organizirane laboratorijske službe, kao i one koje niti izbliza nemaju takve uvjete.

Takvo šarenilo prisutno je i kod dužine radnog vremena, godišnjeg odmora i drugih benefita sa kojima zakonodavac bar djelimično pokušava zaštititi laboratorijsko osoblje. Svakako, da ne postojanje jedinstvene zakonske regulative za cijelu BiH jeste ključni razlog za velike razlike unutar ove medicinske struke.

Almira Bijedić, Bolnica Distrikta Brčko
Lucija Pajić, Bolnica Distrikta Brčko

Be the first to comment

Leave a Reply