Genetički marker može predvidjeti odgovor na tretman hepatitisa C

hepatitis_cUdružena studija je pokazala da je kodiranje pojedinih dijelova DNA odgovorno za različit odgovor na tretman kod osoba koje primaju terapiju za infekciju na hepatitis C virus. Ova saznanja će biti korištena za razvoj genetičkog testa koji će pomoći doktorima u odlučivanju kada će pacijent biti podvrgnut standardnom tretmanu infekcije. Test se ne bi trebao koristiti da opovrgne ili negira negi drugi test, nego da se odredi bolja opcija tretmana za pacijenta.
Genetički marker ne predviđa samo ko ima dobar odgovor na tretman hepatitisa C, a ko ne, nego je također potreban da objasni zašto postoje različiti nivoi odgovora između rasnih i etničkih grupa, a predstavlja fenomen koji bi se trebao u potpunosti otkriti tek za nekoliko godina.

Novi marker predstavlja maleni segment DNA u blizini IL28B gena, gdje je C (citozin) zamijenjen za T (timin). Znanstvenici s Duke univerziteta (Durham, USA) su otkrili ovu promjenu u studiji koju su radili i u kojoj je bilo uključeno 1671 osoba. Otkrivala se efikasnost u postizanju optimalne interferon terapije kod individualnog doziranja, te su vršeni klinički pokušaji da se porede dvije široko korištene terapije između pacijenata sa hepatitisom u SAD i Europi.
Dr. Goldstein, direktor Centra za genomske varijacije s Duke Instituta za genomska istraživanja (Durham, USA), i suradnici su pronašli da pacijenti sa promjenom u jednoj bazi DNA imaju značajno bolji odgovor na tretman nego oni bez promjene. “80% onih sa genotipom koji odgovara povoljnom odgovoru uspiju da iskorijene virus, te samo 30% onih sa genotipom sa manje povoljnim odgovorom uspije iskorijeniti virus. Zbog ovih razlika, pacijenti bi možda prije primjene terapije željeli da znaju koji je njihov genotip”, rekao je Dr. Goldstein, autor studije.
Hepatitis C je najčešća infekcija na svijetu, koja pogađa približno 170 miliona ljudi. Mnogi mogu živjeti sa bolešću i nekoliko godina, a bez ozbiljnih komplikacija. Međutim, kod otprilike ¼ inficiranih osoba, hepatitis C vodi do ciroze jetre, koja može dovesti ko karcinoma jetre, smrti ili potrebe za transplatacijom. Hepatitis C je vodeći uzrok transplatacije jetre u SAD.

Standardni tretman za infekciju hepatitis C virusa je 48-sedmična terapija antiviralnim lijekovima, interferon i ribavirin, koji kod nekih pacijenata izazivaju simptome slične gripi i jaku depresiju. Tretman varira u svojoj efikasnosti , a uspješniji je kod Amerikanaca sa porijeklom iz Europe, nego kod Amerikanaca porijeklom iz Afrike.
” Nuspojave na tretman hepatitisa mogu biti neugodne i trajati skoro svo vrijeme terapije i u slučaju da se terapijom ne uspije uništiti virus. Ovo otkriće nam omogućava da pacijentima omogućimo povoljne informacije koje njima i njihovim doktorima mogu pomoći u izboru najbolje terapije. Ovo je ono za šta se zalaže personalizirana medicina”, rekao je dr. Goldstein.

Labmedica 19/08/2009

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*