Profiliranjem metabolizma može se predvidjeti odgovor na lijek

lijekoviMjerenjem nivoa metabolita u urinu prije primjene lijeka moguće je predvidjeti kako različiti pojedinci mogu podnijeti odgovarajući lijek. Metaboličko profiliranje reflektira kompleksnu gen-okolina interakciju i aktivnost crijevnih bakterija kao faktora koji mogu imati utjecaj na metabolizam lijeka i toksicitet. U novoj studiji, uzorak urina od 99 zdravih muških volontera se ispitivao prije upotrebe paracetamola kao lijeka za suzbijanje bola, kao i šest sati nakon primjene lijeka. Metaboliti su analizirani u uzorcima upotrebom 1H NMR spektroskopije.

Rezultati su pokazali da je komponenta zvana para-krezol sulfat, derivat para-krezola kojeg proizvode crijevne bakterije, indikator koji pokazuje kako muškarci mogu metabolizirati dozu paracetamola. Oni sa visokim nivoima para-krezol sulfata su metabolizirali lijek na drugačiji način od onih sa niskim nivoom. Znanstvenici zaključuju da se ovo dešava zato što tijelo koristi komponentu koja sadrži sumpor da bi efikasno procesirala lijek kao što je paracetamol, a para-krezol može iscrpiti komponentu sumpora u tijelu.

Tijelo koristi sumpor da procesira različite lijekove, ne samo paracetamol, tako da bi se novi pronalasci o para-krezolu mogli značajno implicirati za cijelu grupu lijekova. Daljna istraživanja su potrebna da bi se otkrili i drugi utjecaji, kao što je odnos između para-krezola i drugih lijekova, te kada para-krezol ima bilo kakav utjecaj i da li para-krezol ima bilo kakvu važnost kod slučajnog trovanja paracetamolom.

Nisu svi lijekovi efikasni kod svih pacijenata podjednako, a osjetljive osobe povremeno mogu imati i nuspojave od lijekova. Znanstvenici sa Imperial College London (UK) i iz tvrtke Pfizer (Sandwich, UK) su pokazali, mjerenjem nivoa metabolita u urinu prije uzimanja lijeka, da je bilo moguće predvidjeti kako različite individue mogu distribuirati lijek.

Metaboličko profiliranje bi moglo uvjerljivo biti korisno sredstvo za predviđanje reakcije različitih pojedinaca na lijekove. Na ovaj način bi se omogućio razvoj lijekova prilagođen individualnim potrebama, te bi se izbjegle nus pojave. Novi, personalizirani pristup medicini će trebati razmatrati metabolite jednako dobro kao i genetičko profiliranje kada je razvoj lijeka u pitanju, da bi mogla da se stvori kompletna slika različitih biohemijskih sastava kod pojedinih pacijenata.

Izvor: Labmedica

Be the first to comment

Leave a Reply