Abnormalni nivoi biomarkera u krvnom serumu mogu dovesti do dijagnoze Parkinsonove bolesti

206259-main_FullAbnormalne koncentracije određenih serumskih biomarkera mogu biti koriste u dijagnozi Parkinsonove bolesti (PD), u skladu sa studijom objavljenom 31.08.2009. u Journal Biochemical and Biophysical Research Communications.

Znanstvenici su analizirali 337 uzoraka seruma od pacijenata sa PD, Alzheimer bolešću, lateralnom sklerozom i sličnim neurodegenerativnim promjenama i poredili ih sa onima od 132 zdrava kontrolna uzorka, koji su bili povezani sa prosječnom godišnjom dobi.

Upotrebom 2D gel elektroforeze, identificirali su 57 bolest-specifičnih proteinskih biomarkera, koje su potom evaluirali u prikupljeim uzorcima seruma iz dvije različite klinike. Jedan set je uključivao uzorke 56 pacijenata sa PD i 30 zdravih kontrolnih uzoraka, a drugi je uključivao uzorke od 6 pacijenata sa PD i 48 kontrolnih.

Statistička analiza je pokazala da je 21 od 57 biomarkera bio optimum za razdvajanje PD pacijenata od kontrolnih, a pokazali su osjetljivost od 93.3% i specifičnost od 92.9% u prvom setu prikupljenih uzoraka. U drugom setu uzoraka, svih 6 pacijenata sa PD su klasificirani upotrebom 21 proteina.

Znanstvenici su zabilježili da su određeni proteini bili odraz blage bolesti, dok su druge abnormalne koncentracije kod pacijenata bile kod umjerene do jake bolesti.

“Identiteti proteina reflektiraju heterogenost PD, te stoga moraju obezbijediti sposobnost praćenja krvi za različit raspon PD patofizioloških mehanizama…”, zaključak je studije.

VerusMed 11/09/2009

Be the first to comment

Leave a Reply