Zajednički kongres SBD i SGD Otočec 2009. – izvještaj

Otocec 2009 (6)U septembru mjesecu ove godine Otočec, mali idilični gradić kraj Novog mesta u Sloveniji, bio je domaćin biokemičarima i genetičarima Slovenije i njihovim inozemnim gostima. 20-23. septembra održani su 8. Sastanak Slovenskog biokemijskog društva, 5. Kongres genetičkog društva Slovenije i 4. Sastanak Slovenskog društva za humanu genetiku. Nije uobičajena praksa da tri udruge organizuju svoje događaje istivremeno, ali je ovaj zajednički kongres bio prava riznica znanja i najnovijih znanstvenih dostignuća u području biokemije, genetike i srodnih naučnih oblasti.

Kongres je sadržavao predavanja, kratka usmena izlaganja i poster prezentacije. Zadnjeg dana kongresa upriličena su kratka usmena izlaganja čiji su radovi ulazili u natjecanje za „Zlatni hromosom”.

U Otočecu se, pored iskusnih stručnjaka u oblasti biokemije i genetike, okupio i veliki broj mladih ljudi koji su članovi znanstvenih timova i koji su kratkim usmenim izlaganjima ili poster prezentacijom predstavljali rezultate rada svojih timova. Ukupno je bilo preko 350 učesnika.

Predavanja i kratka usmena izlaganja u toku tri dana pokrivala su 12 oblasti iz kojih izdvajamo pojedine segmente. U oblasti stanične signalizacije i membrana Gregor Anderluh sa Biotehničkog fakulteta u Ljubljani održao je predavanje „Human perforin activity on lipid membranes” u kojem je objasnio značaj perforina, komponente citolitičkih granula koje se otpuštaju iz citotoksičnih stanica imunog sistema nakon što one prepoznaju virusom inficiranu ili tumorsku stanicu. Iz oblasti interakcije domaćin-patogen zanimljivo kratko izlaganje održala je Irena Oven, sa Biotehničkog fakulteta u LJubljani, čiji tim je napravio i karakterizirao nekoliko monoklonalnih antitijela protiv virusa influence A H5N1, virusa pričje gripe, koja bi mogla imati neutralizirajuću aktivnost, što predstavlja perspektivu za izradu vakcina ili terapije protiv virusa ptičje gripe. Iz oblasti strukture, funkcije i regulacije proteina Robert Konrat sa Univerziteta u Beču održao je predavanje na temu „Protein meta structure – novel concept for protein interaction intereference as a new route to drug development“. U predavanju je predstavljen novi bioinformatički koncept kojim se na osnovu primarne strukture proteina pokušava napraviti predikcija: bolesti u vezi sa proteinom, prije nepoznatih strukturnih homologija na višem nivou od primarnog, predikcija funkcionalnih ili interakcionih mjesta na proteinu. Oblast molekularne osnove bolesti: predavanje Krešimira Plavelića, sa Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, „Towards preventive medicine: high troughput methods are about to change daily clinical practice” govori o novim visoko procesivnim metodama u kojima je na brz način moguće dobiti veliki broj podataka o genomu, transkriptomu ili proteomu osobe, te na taj način odrediti zdravstveni profil osobe, odnosno dati individualni rizik za oboljevanje i prije nego što se uopće pojave prvi simpotmi bolesti. Iz oblasti funkcionalne genomike i sistemske biologije Michel Georges je održao predavanje na temu „Polymorphic miRNA-mediated gene interaction: a novel source of phenotypic variation“. U novije vrijeme otkriveni tipovi RNA, tzv. miRNA i drugi, pobuđuju jako veliku pažnju znanstvene javnosti zbog toga što daju nove dimenzije u regulaciji genske ekspresije, a time i nove i potencijalno jako efikasne metode u regulaciji pojedinih gena npr. odgovorinih za tumore, autoimune bolesti, itd. U oblasti dijagnoze i tretmana bolesti bilo je predavanja o genskoj terapiji solidnih tumora (Gregor Serša, Univerzitet u Ljubljani), genskoj i staničnoj terapiji kardiovaskularnih bolesti (Mauro Giacca, ICGEB, Italy). Ostale pokrivene oblasti uključuju: komparativnu genomiku, analizu humanog genoma, genomske resurse i biodiverzitet.

Ideja održavanja zajedničkog kongresa triju udruga, čiji se znanstveno-stručni opus preklapa i nadopunjuje, je bila pravi potez koji je omogućio stručnjacima oba polja širi i sveobuhvatniji pregled napretka struke i nauke u zadnjih godinu dana.

Dr Faruk Skenderi

Be the first to comment

Leave a Reply