Automatizacija kliničkih laboratorija pomaže u eliminiranju manualnih procesa

adviaNovo rješenje u automatizaciji kliničke laboratorije pomaže kod eliminiranja manualnih procesa od strane laboratorijskog osoblja.

Manualno izvođenje dijagnostičkih testova zahtjeva mnogo vremena za rad i obradu rezultata. Automatiziranjem određenih koraka u ovim procedurama dolazi do poboljšanja efikasnosti i kvaliteta rada, kao i do smanjenja vremena potrebnog za dobijanje rezultata. Siemens Healthcare Diagnostics je predstavio tri automatizirana sistema.

Advia Centaur XP imunoesejski sistem se može povezati na VersaCell sistemom, automatiziranim sistemom koji nudi prednost u upravljanju i sortiranju uzoraka. Ovo dovodi do povećanja broja testova na jednoj radnoj jedinici i poboljšanja efikasnosti u rukovanju.

Kod laboratorija sa velikim brojem uzoraka, VersaCell sistem se može koristiti da poveže Advia Centaur XP sistem sa Immulite imunoesejskim sistemom da bi se dobio veliki raspon rutinskih i specijalnih imunoeseja. Za laboratorije sa nešto manjim brojem uzoraka, Advia Centaur XP sistem se može povezati sa Advia 1800 hemijskim sitemom da bi se dobila šira paleta imunohemijskih i hemijskih testova.

Agencija za hranu i lijekove u SAD je dala odobrenje za spajanje Advia Centaur XP sistema sa StreamLab analitičkom radnom jedinicom. Kombiniranjem visoko propusnog imunoesejskog sistema sa podesivim, otvorenim automatskim sistemom povećava se efikasnost rada u laboratoriji.

Labmedica, 19.10.2009.

Be the first to comment

Leave a Reply